Všeobecné aukční podmínky písemných aukcí fy BRNOFILA - Bláha

1. Pořadatelem aukcí je firma BRNOFILA - Bláha, Kronova 29, 621 00 BRNO 21, kam adresujte písemné příkazy i veškeré dotazy a korespondenci.

2. Losy přijaté do aukce jsou popsány v aukčním katalogu. Pořadatel písemné aukce (dále PA) ručí za množství, kvalitu a pravost podle popisu losů. Kvalita je hodnocena stupnicí velmi dobré (běžný stav položek, neuvádí se) – dobré – nižší – kvalita (v – specifikace vady). Ostatní vysvětlivky a zkratky obecně užívané. Použité katalogy jsou uvedeny vždy u první položky dané části.

3. Na materiál převzatý do aukce obdrží majitel písemné potvrzení – smlouvu. Případné ověření materiálu znalcem bude po dohodě provedeno na náklady majitele. Materiál do písemných aukcí je možno zasílat (V, CPs) po dohodě a odsouhlasení nepřetržitě – bude zařazen do nejbližší možné aukce. Pořadatel vybírá od prodávajícího manipulační poplatek 5 Kč za každý (i nepro­daný) los se splatností při vyúčtování aukce. Z realizovaných cen si firma BRNOFILA - Bláha ­ odpočítává 15% provizi. Vyúčtování se provádí dohodnutou formou co nejdříve, přibližně 8 týdnů po uzávěrce kola, včetně zaúčtování výdajů (poštovné, znalecké poplatky, aj.). V případě odstoupení od smlouvy majitelem, zaplatí tento pořadateli manipulační poplatek ve výši 25% z vyvolávací ceny staženého losu. Neprodaný materiál se vrací společně s vyúčtováním aukce.

4. Aukce je možné se zúčastnit pouze písemně v termínech uvedených v katalogu. Položka (los) bude prodána nejvyšší konkrétní nabídce. Prodejní cena položky bude stanovena na podkladě druhé nejvyšší nabídky zvýšené o jednotný hodnotový stupeň (příhoz) 10,- Kč. Při stejné výši příkazu má přednost dříve doručená nabídka. Příkazce ručí za správnost vyplnění písemného příkazu. Prohlídka aukčních losů je možná pouze v termínech uvedených na obálce katalogu. Informace o nabídkách se nesdělují. BRNOFILA - Bláha je oprávněna los stáhnout.

5. Vydražené losy rozesílá pořadatel přibližně do 14 dní (CPs, V, R zásilkou). Vlastnictví zakoupeného losu přechází na kupujícího teprve po jeho úplném zaplacení. Splatnost účtu do 14 dní od obdržení zásilky. K výsledné částce je připočten manipulační poplatek ve výši +10% z dosažené ceny a jednotný expediční poplatek ve výši 100,-Kč a v případě zájmu příplatek za dobírku +70,-Kč. Možné je osobní převzetí po dohodě v provozovně BRNOFILA - Bláha, Grohova 3, Brno.

6. Případná oprávněná reklamace musí být doručena pořadateli (uplatněn nárok) do 7 dnů po převzetí zásilky s vydraženým materiálem. Reklamovat nelze celé sbírky, vady podle popisu, umístění zn. a razítek, atd. Uznaná reklamace bude vyřízena v nejbližším možném termínu. Pokud si kupující nevyzvedne zásilku do 14 dní po odeslání nebo neproplatí částku přiloženou složenkou v tomto termínu, ztrácí nárok na reklamaci.

7. Neprodané losy lze zakoupit za vyvolávací cenu +5% písemnou, telefonickou, emailovou objednávkou nebo v provozovně BRNOFILA - Bláha, Grohova 3, Brno v následujícím týdnu po uzávěrce aukce pondělí–pátek 15–18 hodin nejdéle do 14 dní po termínu uzávěrky kola PA.

8. Ostatní - podáním příkazu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem nabízení filatelistického zboží, služeb a informací o aukcích.