POLNÍ POŠTY  

Polní pošty I.sv.válka
 

632.


 

RU flotila Visla, lístek Fp útvar. řád. raz. „Weichseltransportkom. “ Dat. I. 1918 „Hafenkom.
Nadbrzezie/Halič“

550,-

633.


 

Lístek Fp útvar.raz. „Fluss-Schiffahrts-Komp.1“ odesílatel dtto

500,-

634.


 

RU námořnictvo, pohled raz.MFpP 1915 + útvar Torpedodepotschiff, odes.SMS Dampfer IV

500,-

635.


 

2 ks čb.pohlednice (námořní motivy) různá útvar.raz. SMS Adria/pú 1914 a MFpP 1915

240,-

636.


 

2 ks pohledů různá útvar.raz.SMS Bellona + MFpP 1917

220,-

637.


 

Pohled (detail Castelnuovo) raz.pú SMS Gäa 26.1.15, pěkná raz.

250,-

638.


 

Pohled řád.raz.SMS Herkules + Zens.+ MFpP 3.6.1918

500,-

639.


 

Pohled útvar SM Schiff „Mars“ datováno 4.2.15

250,-

640.


 

Pohled raz.pú SMS Pandur + MFpP 1916, jemný lom rohu

300,-

641.


 

Pohled (Hajduk) raz.SMS Kr.Erzh.Rudolf + pú Zelenika 24.10.14, pěkná raz.

350,-

642.


 

3x pohled útvar.raz.SMS Erzh.Rudolf + Zelenika 1917, SMS Adria + Gäa 1917 a pú SMS
Helgoland 1915

300,-

643.


 

RU letecké, pohled Ep 499/7.7.18 + útvar „Fliegerpark H6 FM v Boroevič“, dv v okrajích

250,-

644.


 

Sestava 6 ks pohlednic (4) a lístků Fp (2) různá útvar.raz.Fliegerkomp/Luftfahrttr.č.1,3,Altenburg, Ep 181, Mostar, Ballonkomp.25, aj.z let 1915-18, různá kvalita/dv

700,-

645.


 

RU nemocnice/nemocniční vlaky, 2 ks pohledů (Uhersko) raz.pú 1915/18 + útvar. Infektionskrankenzug
10 a Sanit.Zug

190,-

646.


 

Sestava 3 ks lístků Fp raz.Fp 203, 179 a 483 + Epidemie Spital 2, 14 a 29 + 2x Ex FP raz.
Bakteriologfeldlabor 350, v

200,-

647.


 

Partie lístků Fp a pohlednic raz.Reservespital (5) FP + EP/Kriegsspital (3) z let 1915-18

240,-

648.


 

4x lístek Fp a nemocniční doklad útvar.raz.Feldspital 1506, 1205, 501 + FP 1917-18

160,-

649.


 

RU FP, sestava 2 ks pohlednic + 3 ks lístky Fp raz.FP 289, 445, 492, 564 a 592/1917-18.
Vícebodová raz.dle kat.Tranmer

250,-

650.


 

Ručně malovaný pohled na březové kůře (!) raz.Fp 150/1.4.15 + útvar.Feldbahn.Krakau,
zajímavá kuriozita

150,-

651.


 

2 ks balík.průvodky, 1x zn.FP 2K raz.Fp 211(Rumunsko) a Fp 470/1918 + útvary

300,-

652.


 

RU EP Černá Hora, pohled (místopis) raz.Ep Podgorica 13.11.16 + policejní útvar

220,-

653.


 

Pohled dtto Ep Mateševo + policejní útvar. Kat.Rainer 800b.

390,-

654.


 

Partie 5 ks raz.Ep Elbassan, Arangjelovac, Podgorica (2) a Kruševac 1916-18, vyšší katalog

240,-

655.


 

MP Bosna, 4 ks celistvostí – 2x obálka velit.Doberlin zn.15h a MP Bileča, dopisnice Sarajevo a pohl.
Tuzla 1916-18

200,-

656.


 

Zastavená doprava, 2 ks lístků Fp raz. pú resp. Fp 357 z a na Fp X.1918 s raz. “zastavená doprava“
(2 druhy)

390,-

657.


 

Sestava 2x pohled, lístek Fp a celá balík.průvodka raz.Fp a pú + 2 typy raz.“zastavená doprava“
do Galicie

/

700,-

658.

2 ks celé (!) balíková/peněžní průvodka, uherské zn.raz.pú VIII./XII.1918 na FP Galicie + různé raz.
„zastavená doprava“

880,-


Čs. polní pošta
 

659.


 

Kurýrní pošta/Rusko-ČSR, obálka do ČSR raz.ČK/zajatecký odbor + „Čs.poselstvo k sibiřské armádě“, zkrácená obálka

1.200,-

660.


 

Francie - ČSR, pohled raz.Conseil Nation.Tch.+ pú Praha-Hrad VII.1919 + „T“ (nevybrané) adres.Znojmo

440,-

661.


 

Pohled (Cognac detail) útvar.raz.fr.Depot reg.Tch.+ pú Praha – Hrad 23.6.19

440,-

662.


 

Pohled (vícezáběr.Cognac – defilé a čs.hudba, v-rohy) útvar.raz.fr. + „Došlo kurýrem“,
dat.20.7.19/24.pluk

480,-

663.


 

Pohled (Paris) do J.Hradce, raz.Praha 11/4.3.19 + „Došlo kurýrem“

420,-

664.


 

Itálie-ČSR, pohled (Řím) ital.raz. „Legazione rep.Cz/Roma“ dat. Řím 28.1.19 do Prahy

480,-

665.


 

Pohled (Řím) útvar.raz. „Kancelář čs.legií při MNO“ + pú Praha 11/8.2.19 do H.Králové

480,-

666.


 

Pohled raz. „Velitelství Českoslov.v Terstu“ ital.zn.10c + OR 20h (!) raz.K.Vinohrady 12.7.20, text
„vyjíždíme do Budějovic“

800,-

667.


 

Pohled do Třebíče zn.Hradčany 20h raz.Praha – Hrad 30.5.20 + „ Došlo kurýrem“

330,-

668.


 

Vojenské/legie USA, bar.pohled „Manifest k čs.ludu v Amerike“ slov.verze vyd.NY/Boston, neprošlé

P

150,-

669.


 

Čs.legie Rusko, lístek (čínský vzor) raz.Ruský ostrov/ústř.tábor, Holešov 1920 – čs.doplatní 10+30h
raz.Teplice

5.500,-

670.


 

Zajatecký lístek raz.1.pluk dat.Žitomír 5.1.1918 na 2.pluk, přeložené

400,-

671.


 

Čs.dopisnice do ČSR raz.Správa polní pošty, hromadně kurýrem raz.ČČK/zajatecký oddíl, dat.25.12.1918

440,-

672.


 

Rusko – Japonsko 1919, pohled zn.Japonsko místní raz., adres.IOO Irkutsk, příchozí + cenzury 1919/20, zajímavé texty

1.200,-

673.


 

Pohled (YMCA Vladivostok) vladivostocké raz.blesky, adres.autopoark Irkutsk

300,-

674.


 

Rusko – ČSR, partie zásilek adres.5.pluk TGM do Č.Budějovic a Prahy po návratu legií, raz.Polička 1920

360,-

675.


 

Transporty ČSR 1920, legitimace transportu USAT President Grant s raz.velitel transportu + signované
1920, nevypsané

320,-

676.


 

Čs.legie Francie, malá obálka do USA (!) útvar.raz.22.pluk/1.prapor, přepravené kurýrem

500,-

677.


 

Rozložená obálka do USA odes.dtto + fr.cenzurní raz.a zálepka, odes.z Prahy po návratu legií

750,-

678.


 

3 ks pohlednic (1x voj.přehlídka) útvar.fr.raz. + pú 1918, resp.Depot reg.Tch.dat.VIII.1919,
kurýrem do ČSR

490,-

679.


 

Čs.legie Itálie, ital.propag.lístek pp raz.Posta Militare 52 (tečky, typ II) 15.12.18 do ČSR – Brno 22.12.

500,-

680.


 

Pohled ital.zn.10c raz.pú 15.6.1918 – PM 52 (tečky, II.typ) adres.32.čs.regiment

600,-

681.


 

Předtisk dopisnice Gallarate/Milano raz. PM 52 (hvězdičky, II.typ) 17.3.19 + ital.cenzura,
do ČSR dat.13.3.

360,-

682.


 

Obálka + dopis (zajímavý text o legiích) raz.PM 52 (hvězdičky, II.typ) 17.2.19 + dtto, odes.39.pluk
Avezzano do ČSR

550,-

683.


 

Domobrana, pohled raz.PM 52/23.5.19 (hvězdičky, II.typ) + útvar. „13.domobranecký prapor/ital.text“ Gallarate, pěkné

350,-

684.


 

Dtto PM 52/3.5.19 (tečky, II.typ) + útvar. „16.domobranecký prapor/ital.text“ dtto

350,-

685.


 

Zajatecké Itálie – ČSR, dopisnice Hradčany 10 + 5h raz.pú 1.6.19, adres.čs.zajatec S.Benigno –
cenz.raz.+ ČK Itálie

390,-

686.


 

Čs.pp letecké 1918/19, pohled (autentický fotopohled letadel Spad před hangáry letiště Cheb) raz.pú Eger 27.11.19 + útvar. „Letecká setnina čís.4“ adres.Morava

3.500,-

687.


 

Pancéřové vlaky/Slovensko, pohled raz. „Čs.pancéřový vlak č.6“ + raz.pp 8/1920

300,-

688.


 

Těšínsko, pohled (vojáci na Trenčínském hradě dat.I.1919) raz.pú Teschen/Cieszyn 1 2.2.19 polské
území(!) + útvar prapor pol.myslivců 17, text – pozdrav z Těšínska

500,-

689.


 

Pohled raz.pú Těšín 8.2.19 dtto + 2x útvar.II.sokolský prapor

500,-

690.


 

Námořníci/Slovensko, 3 ks pohlednic raz.pp 8/1919 + různá útvar.raz. „Českoslov.námořníci“

550,-

691.


 

Legie z Francie/ČSR 1919, 2 ks pohlednic a obálka + dopis útvar.raz.čs./fr.23.pluk + pp 22, velit.
Bohumín + pú a 22.pluk

330,-

692.


 

Autokolony/Slovensko 1918/20, 3 ks pohlednic a obálka, útvar.raz.autokolona 16(2), dílny a kanón.
baterie + pp 8,44 a 46

190,-

693.


 

Telegrafní útvary, 4 ks pohlednic různé tlg.jednotky vč.Hughesová stanice + pp 8, 38 a 75

180,-

694.


 

Vojenské nemocnice 1919, sestava 5 ks pohlednic útvar.raz.záložní/posádkové nemocnice +
pú/pp 22 a 38

190,-

695.


 

Škola legií, 2 ks pohlednic různá útvar.raz.Studénka – škola čs.invalidních legionářů +
upravené raz.pú 1919

280,-

696.


 

Železniční jednotky, 4 ks pohlednic (3x místopis, 1x zn.20h) raz.ředitel.drah T.Teplice a setniny 2,3,7(2) +
pú/pp 75

160,-

697.


 

Sestava 5 ks obálek s raz.pp 8,38,44,46 a 75 + útvary pěší a tlg.(2) z let 1919-20

300,-

698.


 

Zajatecké Francie – RU/ČSR, sestava lístků ČK (3) pp a obálka + dopis z (2) a do táborů – raz.pú + táborová/cenz.1919

240,-

699.


 

Itálie – RU, 2x lístek (ital.ČK, Švýcarsko dopisnice 10c) raz. + cenzury 1918 adres.ital.zajatcům
Josefov/Čechy

260,-

700.

Zahraniční jednotky I.sv.v., 3 ks obálek a pohled raz.US Army APO 706/1916 a 748/1919,
GB FPO 106/1916 a Austrálie APO 1918 adres.Švédsko, různé cenzury

200,-


Polní pošta II.sv.válka
 

701.


 

Čs.pp.1938 letecké, dopisnice a obálka se zn.(letecký příplatek 50h) raz.ústředna pp 28.10.38 + cenzura

330,-

702.


 

6 ks lístků pp % propag.humorné tisky jednotek, raz.pp 1 a 47(2), čisté pp 32 a 47

380,-

703.


 

Vlakové pošty, sestava 19 lístků s raz.voj.vlakové pošty 1-17a/b (bez 4,8-9,14) z ochoty

190,-

704.


 

Sestava 10lístků a obálek různé pp + cenzury, vše prošlé, 2x služební a 2x útvar.raz.

190,-

705.


 

Obdobná sestava 10 ks jiná raz., 2x obálka

190,-

706.


 

Ćs.pp Francie, obálka do Paříže, příl.raz.pp 1.2.40 + Poste Armees 1.2. (FDC)

390,-

707.

 

Pohled meziarší 50c raz.čs.pp 4.5.40 + útvar.1.reg.Tch.+ pú Pezenas z ochoty

200,-

708.


 

Čs.pp GB pamětní nálepky, arch (6x6 nálepek) „Freedom“, zoubkované

**

1.000,-

709.

 

Pamětní list MRŠ čs.letecká 30h + 60h modré příl.raz.4.5.1941, číslované (náklad 1000 ks)

160,-

710.

 

Pamětní tisk čs.pp se zn.a modré raz.pp A 1.1.45, novoroční přání

190,-

711.


 

GB/Francie 1944, složený pamětní list „brigáda Dunkirk 1944“ zn.GB ½p červ. raz.pp A 28.10.1944,
číslo 340 (náklad 350 ks!)

250,-

712.


 

Čs.pp SSSR/Slovensko 1944, dopisnice 20K a šátečkový dopis raz.pú Rovno IV./V.1945 na pp
38032 C/R (štáb a redakce)

280,-

713.

 

Čs.pp GB/ČSR 1945, obálka raz.FPO A 5.7.45 + censurní štítové raz.11695 (Plzeň)

120,-

714.

 

US APO ČSR 1945, zásilka na čs.vojáka na APO 655 (Plzeň) z GB 23.7.45

150,-

715.


 

Pohled (V.1945/tank v Praze) raz.US Army Cz.HQ + voj.cenzura, dat.Praha V.1945 adres.Slovensko

260,-

716.


 

Vlasovova armáda ROA 1944/45, 2 ks letáků – propagace a propustka do zajetí + zajímavé texty Ruské osvob.armády z ČSR

440,-

717.


 

Č+M vládní vojsko/Itálie, ital.obálka FP + dopis a předtisk lístek FP 32224A do Č+M, raz.FP 1944/45,
stejný čs.voják

390,-

718.


 

2 ks lístků FP raz.FP 4.11.44 oba od čs.strážmistra FP 37787D do Brna, dat.24.a 31.10.44

330,-

719.


 

Slovenská pp 1941/43, 2 ks lístků FP a CDV 10/2 Memorandum (!) upravená raz.pp 8 a 16, nové 51 +
cenzury, stejný adres.

600,-

720.


 

3 ks zásilek stejný odes./adres.raz.pp 8,16 a 51 + cenzury vč.CDV 10/1 Memorandum (!) dtto 1941/43

850,-

721.


 

GB pp cizina, 4 ks obálek (1x L) raz.Egypt 1941, MEF + cenz.(námořnictvo), CMF + FPO 1944,
2x frankované

400,-

722.


 

Polská jednotka SSSR 1944, 2x šátečkový dopis z oblasti Dubno/PP 34154 resp. „vojenské psaní“
raz.pú + cenzury 1944

360,-

723.


 

Propagační dopisnice 20K „hrdina svazu…“raz.Rovno 1944 + cenzura

190,-

724.


 

Zajatecké GB-Německo, speciální L zálepní arch GB do STALAG VIIIB, raz.pú + cenzury 1942,
stopy pošt.provozu

220,-

725.

 

Německá FP Afrikakorps 1941, pohled (Hela Safari karavana + píseň) raz.FP 17.12.41 +
kašet DAK palma + FP do Něm.

900,-

726.

 

Část obalu balíčku do Prahy, zn.20Pf raz.Fp + připouštěcí nálepka FP 27716 dat.XII.1944,
stopy pošt.provozu

260,-

727.

 

Zastavená doprava 1945, obálka FP do Rakouska, raz.FP 13.3.45 + útvar.a raz. „Zurück Post…eingestellt“

390,-

728.


 

Partie 7 ks obálek, 2x zn.LFp (1 a 2 zn.) různá raz.pú (2x němá) a Fp (1x s nulami, blokovací)
z let 1939-42

350,-

729.

 

Propaganda II.sv.v./Německo, 2 ks čb.pohlednic AH a voják s raněným příl.raz.Brno AH 21.3.39,
resp.Krakov 1943

P

350,-