ČESKÁ REPUBLIKA

501.

 

Města 1994, 3Kč 35 sešitek 5x 3Kč a označený padělek ke škodě pošty

35 **

250,-

502.

 

Přítisky ČR Brno 2005, 3x tiskový list VO 76 Santon, VO 78 Stará pošta a VO 79 Žuráň.
Náklad je 300 listů (!). Kat. 21000,-

VO76/9 **

1.500,-

503.

 

Pegas 2015/pivovarnictví, PL s přítisky V 245 a pamětní list akce Brno 15.10.2015 v originálních deskách

V256 **

240,-

504.

 

Sešitky 1993, komplet kat.Pěnkava ZS 1-14 (bez 2). Kat.cca 5000,-

ZS

990,-

505.


 

Vlakové pošty 1999, pamětní list „Ukončení vlp 29.5.1999“ zn.s příl.raz.

100,-

506.


 

Společná vydání Francie 2005, pamětní tisk (A4 s natištěnou zn.) PAL 7 + definitivní zn.(2) s příl.
raz. Slavkov. Kat.700,-

PAL7

500,-

507.


 

Automatové známky/Veveří 2000, 4páska tisk zn.bez hodnoty (!)

AU1

450,-

508.


 

Série AU 1B. Kat.730,-

AU1

250,-

509.


 

0,40Kč a 1Kč bez hvězdiček AU 1B + pamětní list PAL s AU 1A signované autor A.Odehnal.
Kat.min.800,-

AU1/PAL

240,-

510.


 

Dtto AU 1B posunutý hodnotový resp.dvojnásobný tisk 0,40Kč a 1Kč. Jen zákl.zn.kat.min.650,-

AU1

990,-

511.


 

Služební obálky/novoročenky, 3 ks obálek r.2013-14-15 vč.2x PF

C **

300,-

512.


 

3 ks dtto obálky r.2017-18-19 vč.PF

C **

360,-

513.

 

 

Publikace pošty ČR, publikace „10 let čs.poštovní známky“ vydavatel ČP 2002

 

390,-