ČESKOSLOVENSKO I 1918-39

Čs. předběžné a souběžné
 

1.

 

RU Znak, ústřižek průvodky 2K Mi 200II dvojjaz.raz.Rohatec 28.10.18 (vyhlášení ČSR !), přílohou
Hradčany 5h s upraveným raz.dtto

300,-

2.

 

Sestava 2-3-4K Mi 200-202I úzké tmavé raz. Kat.500,-

150,-

3.


 

Nezoubkovaná 4K Mi 206IzU

(**)

2.400,-

4.


 

RU doplatní, 5K Mi P45. Kat.300€ (Pof.3000)

**

1.600,-

5.


 

10K P46. Kat.1000€ (Pof.9000)

**

5.600,-

6.


 

Dvojitý úřední lístek – tiskopis na obecní úřad zn.RU 3h raz.Praha 28.10.18 (vyhlášení ČSR !)

300,-

7.


 

Firemní lístek FP do Německa, 5x 2h spěšná Mi 219 upravené raz.Napajedla 9.3.19

990,-

8.


 

Firemní lístek/tiskopis do Finska, spěšná Mi 219 + Hradčany 3h upravené raz.Předklášteří 18.1.19 –
Helsinki 27.1.

400,-

9.


 

Provizoria RU, pohled (Kvěchová) půlená Karel 20h přetisk Franko+raz.vlp Turnau–Nimburg
658/3.1.19, pěkné

240,-

10.


 

Pohled (Vlkava) svisle půlená 20h Mi 222 přetisk Franco, raz.vlp dtto 658/3.1.19, vrácené na pp RU 529

300,-

11.


 

RU doplatní jako výplatní, pohled (bar.umělecká – šampionka golfu) doplatní 10h Mi P48 neupravené raz.
Čáslav 25.12.18

260,-

12.


 

Doplatní provizoria, malá obálka upravená raz.Vršovice 23.2.19 – doplatní provis.RU 40h Mi 194
převrácený přetisk „Porto“ raz. Vrané n/V. 24.2.

260,-

13.


 

Pohled (známkový – indián Peru) strojové raz.Praha 7.1.19 – vodorovně půlená 40h P53 Praha

250,-

14.

Doplatní Uhersko černá čísla, peněžní průvodka zn. 40f Rákospalota 30.12.18 - % doplatní 20f černé
číslo (!) raz. Pozsony. Vyjímečné, kat.nehodnotí

1.800,-

 

Hradčany
 

15.


 

A.Mucha, podobizna – rytina sign.J.Schmidt + zn.5h

 

180,-

16.


 

Návrhy, 2 ks 100h předloha/návrh 90x80mm černé tisky na nahnědlém a bílém křídovém papíře

ZT

500,-

17.


 

Hradčany nezoubkované, série 1-26 většinou 2x vč.lepších zn.např. 4Na, 6, 9N, 10Nc, 13N, 13Na,
21a+c, 22b, 23a, 26a, aj. vč.DV dle popisu, celkem 53 zn., část zk. Vysoký katalog

1/26 **/*

19.000,-

18.


 

3h dvojitý tisk č.2

2 **

360,-

19.

 

5h tmavá 4Na výrazný odstín

4 **

400,-

20.

 

3 zn.úplné obtisky 1, 5 a 120h č.1, 4 a 21

**

400,-

21.


 

10h zelená 6, signovaná. Kat.600,-

6 **

450,-

22.


 

Dtto č.6. Zk.Štolfa. Kat.600,-

6 **

500,-

23.


 

15h rumělkově červená 7Na TD 6 s obtiskem, vybraný střih. Zk.Štolfa

7 **

3.200,-

24.


 

Nevydaná 20h červená 9N. Kat.3500,-

9 **

2.200,-

25.


 

Dtto 9N obtisk s DV „tečka A“ ZP 41/II. Zk.Mr.

9 **

3.600,-

26.


 

Nevydaná 30h krajová 13N sv.fialová. Kat.4500,-

13 **

2.900,-

27.


 

20h č.8 12blok dvojitý tisk, dv výrobní

8 **/*

300,-

28.


 

200h modrá 22b DV „vyštípnutý štítek“ ZP 80/II. Zk.Vrba. Kat.zákl.zn.800,-

22 **

500,-

29.


 

200h švestkově modrá (!) 22 s počitadlem, výrazný odstín, přeložený okraj mimo zn.

22 **

750,-

30.

 

200h dvojitý tisk 22c tm.modrá

22 *

300,-

31.

 

2x 300h zelená a tm.zelená 23. Kat.1250,-

23 **

550,-

32.


 

500h č.25 DV „vyštípnutý rám/tečka Mucha“ ZP 91/I

25 **

400,-

33.

 

1000h rohová 26. Kat.min.500,-

26 **

390,-

34.

 

Hradčany zoubkované, krajová 2páska 1h 1C s okrajem se zbytky počitadel z meziarší

1 **

300,-

35.


 

10h 6A. Kat.200,-

6 **

160,-

36.

 

6B. Kat.500,-

6 **

300,-

37.

 

Krajový/rohový 4bloky 15h 7C a 7B (2 zn.drobné skvrny) I.typy

7 **/*

300,-

38.


 

Krajový 4blok 20h 8C s počitadly

8 **

700,-

39.


 

20h 9A s DV „skvrna pod A“ ZP 52/I

9 **

300,-

40.


 

25h 11EIIs. Zk.Gi. Kat.250,-

11 **

180,-

41.

 

60h 17A. Zk.Gi.

17 **

300,-

42.

 

2x 200h modrá a fialově modrá 22Aa + b. Kat.650,-

22 **

400,-

43.


 

Spirálové typy, 75h 18Is ZP 82/II. Zk.Štolfa. Kat.8000,-

18 **

7.400,-

44.

 

Dtto 18Is slabé razítko. Kat.400,-

18

300,-

45.

 

Firemní obálka 2páska 15h 7F STs spojené spirálové typy ZP 39+49 raz.Smíchov 1919. Kat.500,-

260,-

46.


 

Příčkové typy, 4x 25h 11 a 11bIp a příčkové typy 11IisIIp výrazné barevné odstíny vč. tm. fialové

11 **

990,-

47.


 

Ústřižek průvodky 3páska 25h spojené příčkové typy 11STp. Kat.min.200,-

160,-

48.


 

25h 11EIIsIIp slabá stopa po nálepce. Kat.800,-

11 *

600,-

49.


 

11EIIp ZP 40/II. Zk.Štolfa. Kat.1300,-

11 **

900,-

50.


 

11EIIp dtto ZP 73/I. Zk.Gi. Kat.1300,-

11 **

700,-

51.


 

Nepřepážková/ministerská zoubkování, 3h ř.z. 10 ½ č.2L. Kat.600,-(nejlepší hodnota)

2 **

400,-

52.


 

4 zn. zoubkování A č. 2 a 12 *, 3 a 5 **. Zk.Stu.(2). Kat.1075,-

*/**

850,-

53.


 

5h 4G. Kat.800,-

4 **

600,-

54.


 

10h 5A. Kat.400,-

5 **

300,-

55.

 

10h 6F

6 **

500,-

56.

 

Soukromá zoubkování, sestava 8 zn.10-400h různé průseky/průpichy**/*

**/*

240,-

57.


 

Vzorec, sestava zoubkované 1-4, 6, 8-9, 12, 16-17, 19 a 25 **/* (1-4-19-25). Zk. Gi., Kar., Stu.(3).
Kat.cca 3900,-

**/*

3.200,-

58.


 

3h 2C VZ

2 **

300,-

59.


 

10h 6C VZ

6 **

300,-

60.


 

25h 10C VZ

10 **

400,-

61.


 

Návrh/KT 100h černotisk 90x75mm, kartonový papír

ZT

300,-

62.


 

Zkusmý tisk 20h ZT 9N tm.zelená

ZT **

300,-

63.


 

Dtto ZT 9N fialová

ZT **

300,-

64.


 

Dtto ZT 9N hnědá, méně běžný odstín

ZT **

450,-

65.


 

75h karmínově červená 18 ZT bez ozn.Mucha. Kat.cca 300,-

ZT **

250,-

66.


 

1000h modrofialová ZT 26a a ZT perforace hř.z. 13 ¾ : 13 ½

ZT(*)

400,-

67.


 

20h (ZT 9) V.kresba – II.typ (pro celiny) černý tisk na křídovém papíře

ZT

800,-

68.


 

Celistvosti, R obálka do Švýcarska, méně obvyklá frankatura 100h + 18x 1h (!) raz. Teplice 5.6.20 –
Buchs 7.6.

990,-

69.

 

Proviz.obálka do Vídně, pestrá frankatura s % č.2 retuš R1 „větev“ ZP 90/2 a souběžná RU spěšná
Mi 219 raz. Reichenberg 16.2.19. Kat.min.1500,-

1.200,-

70.

 

Ex + R obálka zn.75h + 3 zn.a % 17 zn.3h(!), upravené raz.Budějovice 13.3.20 do Budňan

380,-

71.


 

Obálka do Vídně % zn.14 + 151/7 + 6(!) nezoubkovaná 10h zelená (!) raz.Košice 2/19.11.20, zásilka
pošt. úředníka – nefilatelisty. Kat.u celistvosti neuvádí cenu (ústřižek 1500,-)

1.900,-

72.


 

Ústřižek Pošt.spoř.Praha % text + zn.15h (poplatek za zprávu) upravené raz. Napajedla 23.1.20

220,-

73.


 

R obálka do Turecka (!) pestrá frankatura 1-20h vč.2x 1 + 3h raz.Tiefenbach 23.6.20 – Galata 12.7.

380,-

74.


 

Průvodka CPP 11 (bez podacího dílu) do Švýcarska, zn.2x 300  + 40h Budějovice 1920 – dosílané Švédsko/Malmö (!)

320,-

75.


 

Dtto CPP 15 se zn.2páska 1000h (!) č.26 raz.Podmokly 19.4.21 – SHS/Maribor 26.4., pěkné

990,-

76.


 

Sestava 6 obálek do N/Rakouska, smíšené frankatury, různé pú 1920, 4x firemní, 1x cenzura

420,-

77.


 

Partie ústřižků průvodek různé pú zn.Hradčany/čs.souběžné/upravená - neupravená raz.a jiné
zajímavosti pú

220,-

78.


 

Obdobná sestava, jiné varianty frankatur a pú

240,-

79.


 

Partie dtto + 2x firemní lístky, různá jednokruhová razítka v pěkné kvalitě

500,-

80.


 

Partie 8 ks ústřižků průvodek zajímavější a násobné frankatury zn.Hradčany/HaV

160,-

81.


 

3x peněžní průvodky (uher.vzory) zn.Hradčany, různé pú 1919, firemní/služební zásilky

300,-

82.

3x výstřižek různé frankatury s raz.Kronsdorf ve Slezsku 1920. Mono Votoček nezná (!)

550,-

 

Legionářské 1919
 

83.


 

50h 29B. Zk.Ša. Kat.1500,-

29 **

1.200,-

84.

 

Firemní R+Ex obálka zn.50h + krajová 100h černofialová (!) 29A + 31Aa raz. Praha 28.10.19 –
vlp (slabý otisk)

990,-

85.

 

4x zkusmý tisk 15h v různých barvách, bílý papír s lepem, 1x rohová. Zk.Ša. Kat.400,-

ZT *

290,-

86.

 

3 ks ZT 15h – nezoubkovaná fialová, hnědá (barva 25h) a modrá (barva 50h) hř.z. 13 ½ : 13 ¾ (!),
bílý papír s lepem. Kat.nezná

ZT *

1.800,-

87.

 

3 ks dtto sv.hnědá (jako 28Aa) a oranžová, ZT zoubkování dtto

ZT *

1.600,-

88.

 

Černotisky 15-25-50h ZT 27-29 křídový papír. Kat.750,-

ZT

500,-

89.

100h černofialová ZT 31Na našedlý papír

ZT

240,-

 

Pošta československá 1919
 

90.


 

Karel I, 15h posunutý přetisk s odlišným sklonem (!) č.38. Kat.cca 300,-

38 *

150,-

91.


 

20h sv.zelená 39a I.typ. Zk.Gi. Kat.800,-

39 *

500,-

92.

 

RU Znak, 80h 45 PD dvojitý přetisk I.typ. Zk.Gi. Kat.600,-

45 *

400,-

93.

 

Podtypy, sestava 6 zn.3-50h 33-34Iia, 38Ia + Iia, 40 a 43Iia. Kat.cca 500,-

**/*/

360,-

94.

 

R obálka do Švýcarska, pestrá frankatura s % 6x 38-39 raz.Praha 11.2.21 – Basel 14.2.

750,-

95.

 

2x 4K úzké světlé 50I typy I+II. Kat.400,-

50 **

290,-

96.


 

10K tmavá 51ax zdvojená/nečistá perforace vlevo, I.formát jasný tisk. Zk.Gi. Kat.12000,-

51 **

2.900,-

97.

 

RU spěšné, 2h troúhelník 55, signované. Kat.900,-

55 **

440,-

98.

 

RU spěšné obdélník, 2h černý přetisk 57Aa I.typ. Zk.Le. Kat.2000,-

57 **

1.300,-

99.

 

5h 58D II.typ ř.z. 12 ½ : 11 ½ . Kat.4000,-

58 **

2.800,-

100.


 

RU novinové, rohový 4blok 2h 60 ST + DV „poškozené A“ ZP19. Zk.Stu.

60 **

190,-

101.


 

Krajová 10h 63 desková značka II, část přetisku na okraji. Kat.cca 500,-

63 */**

150,-

102.


 

RU doplatní, 4h 66 II.typ. Zk.Gi. Kat.800,-

66 **

600,-

103.


 

25h 69 III.typ. Kat.600,-

69 *

500,-

104.


 

Porto 10/24h 85 II.typ. Zk.Mr.,Gi. Kat.3000,-

85 **

2.600,-

105.


 

Uherské/Turul, 3f 91 I.typ. Zk.Ša. Kat.1400,-

91 **

900,-

106.


 

60f 94 IV.typ. Zk.Ša. Kat.1400,-

94 **

900,-

107.

 

Nevydaná FJ I, neuvedená 5K zdařilý padělek přetisku, označené f!

f **

300,-

108.

 

Ženci, 4 zn.značně posunuté přetisky č.101 (odlišný sklon !), 102, 106 a 110. Kat.cca 500,-

*

190,-

109.


 

Rohový 4blok 2f 101Ob úplné obtisky přetisku. Kat.min.800,-

101 **

600,-

110.

 

Parlament série 111-18, 80f - 5K. Zk.Gi., 10K padělek zk.Mr. Kat.min.5400,-

111/8 **

3.900,-

111.

 

Kompletní typy I-III hodnot 1 a 2K 114-15. Zk.Gi.(2). Kat.cca 600,-

114/5 **/*

320,-

112.


 

Krajová 3K 116 (nálepka na okraji) typ II s počitadlem, signované. Kat.cca 1650,-

116 **

850,-

113.


 

5K 119 III.typ. Zk.Gi. Kat.3500,-

119 **

2.200,-

114.


 

Padělek 10K 118 f! ozn.Mahr.

f!

450,-

115.


 

Dtto padělek 10K I.typ, dvz. Zk.Mr.

f!

490,-

116.


 

Doplatní červená čísla, 30f 139 IV.typ. Kat.1200,-

139 **

800,-

117.

Sestava 5 ks zn.s padělanými přetisky, 3x označené

f!

600,-

 

TGM 1920
 

118.


 

125h ultramarin 140a typ I, světlý odstín. Kat.1000,-

140 **

650,-

119.

 

125h dtto

140 **

650,-

120.

 

Nevydané, série nezoubkované 125h I.+II.typ 140-2N. Zk.Stu., Kessler. Kat.4800,-

140/2 **/*

4.000,-

121.


 

Nezoubkovaná 125h ultramarin 140NaI, dv – bar.skvrnka na lepu. Kat.min.1900,-

140 **/*

1.500,-

122.


 

Dtto 140NaI s DV „vyštípnutý rám vlevo“ a otisk šroubu, vodorovně vybrané střihy

140 **

1.600,-

123.


 

Dtto 140NaI. Kat.4500,-, pěkné střihy

140 **

3.600,-

124.


 

Nezoubkovaná 500h 141N RT raz.retuš pozadí ZP 42/1, raz.z ochoty

141

300,-

125.


 

Nezoubkovaná 1000h 142N. Kat.900,-

142 **

600,-

126.


 

R obálka do Vídně, krajová 2páska 125h s 140 DV „krátká příčka“ ZP 80/2 + ST I+II, raz. Brno +
R proviz. 10.7.22. Kat.min.5000,-, zachovalé

3.900,-

127.


 

Firemní těžší dopis 2páska 125h 140 ST I+II raz.Vrchlabí 3.5.22. Kat.min.600,-

400,-

128.

 

Zkusmé tisky, 500h orig.barva na namodralém papíře 141 ZT. Zk.Le.

ZT **

350,-

129.

 

2páska dtto ZT 141, výrobní dvp (1)

ZT **

700,-

130.


 

1000h tm.hnědá ZT 142 KT na namodralém papíře

ZT *

600,-

131.

 

1000h šedomodrá ZT 142 HT nevyčištěný štoček, menší formát

ZT **

800,-

132.

 

2x ZT 1000h odstíny modré, 142 ZT různé formáty. Zk.Kar.(1). Kat.min.600,-

ZT *

500,-

133.

 

2 ks dtto 1000h červené 142 ZT, 1x tónovaný papír

ZT *

500,-

134.


 

1000h černá 142 ZT HT

ZT **

800,-

135.

 

1000h z rytiny (!) ZT hnědá na tónovaném křídovém papíře. Kat.neuvádí, pouze monografie

ZT

1.500,-

136.

 

4 zn.zkusmé tisky/černotisky 125h I.+II.typ ZT 140-2, různé papíry. Zk.Kar.,Le.,Stu.(3). Kat.cca 2000,-

ZT

1.500,-

137.

 

1000h ZT černotisk, tónovaný křídový papír. Kat.500,-

ZT

400,-

138.

 

3ks nevydané 50h ZT zelenomodrá, sv.modrá a červená, nažloutlý papír (1x bankovní šek %). Zk.Vrba (1)

ZT

250,-

139.

Nevydaná 2000h hnědá ZT nevyčištěný štoček

ZT **

1.200,-

 

Holubice 1920 a OR 1920
 

140.


 

Sestava perforačních vad – krajová 10 a 15h 145/7 2pásky značně posunuté zoubkování a
krajová 25h 149 dtto

**/*

600,-

141.


 

5h dvojitý tisk 143A. Zk.Gi., Kar. Kat.1000,-

143 **

480,-

142.


 

Dtto 10h 145A. Zk.Vrba. Kat.1000,-

145 **

500,-

143.


 

Dtto 10h 146A. Zk.Vrba. Kat.1000,-

146 **

450,-

144.


 

Dtto 15h 147A. Zk.Vrba. Kat.1000,-

147 **

480,-

145.


 

Nevydané, nezoubkovaná 5h fialová 144N. Zk.Kar. Kat.400,-

144 **

300,-

146.


 

Dtto 144N vybraný střih

144 **

300,-

147.


 

Nezoubkovaná 20h II.typ (!) 148N vybraný střih. Kat.10000,-

148 **

7.500,-

148.

 

Nezoubkovaná 25h 149N typ I. Kat.450,-

149 **

330,-

149.

 

Dtto 2páska 149N dvojitý posunutý tisk

149 **

450,-

150.

 

ZT černotisk 5h R1 retuš dopisu ZP 45, křídový papír. Zk.Stu.

ZT

550,-

151.

 

4x ZT černotisk 5-10-15-20h křídové papíry, 20h široké nuly (!)

ZT

500,-

152.

 

7x ZT 5-25h, 6x orig.barva/10h modrá, nažloutlé papíry bez lepu

ZT

500,-

153.


 

Protichůdné dvojice, úzké 144/6/8 Tba. Kat.910,-

**

450,-

154.


 

Osvobozená republika 1920, 50h zelená 156 DV1 „vajíčko v pase“. Kat.400,-

156 *

200,-

155.

 

Firemní obálka 2páska 50h 155 DV1 „vajíčko v pase“ raz.Prostějov 1921. Kat.min.400,-

350,-

156.

 

3x 50h rohové 156 s DZ 7 a 8 (vlevo) a 24, stopy po nálepkách na okrajích

156 **/*

500,-

157.

 

Rohová 3páska 60h úplný obtisk 157 s počitadly. Kat.cca 300,-

157 **

150,-

158.


 

Perforační vady – 50h 155 a svislá 2páska 161 značně posunutá perforace

161 **/*

400,-

159.


 

50h 156B ř.z. 13 ¾ . Kat.400,-

156 **

300,-

160.

 

100h 158B. Kat.600,-

158 **

400,-

161.

 

2x 100h 158B s DV „skvrna Říp“ ZP 30 a retuš ZP 40 „pošta“. Zk.Stu.(1). Jen základní zn.kat.1200,-

158 **

990,-

162.


 

Partie 8 ks obálek (3x R, 5x cizina) pestré a násobné frankatury, různé pú 1920-26, 2x cenzura

450,-

163.


 

Zkusmé tisky, 25h černotisk 152 ZT křídový papír

ZT

200,-

164.

 

Nevydané, nezoubkovaná 50h červená 155N pěkný střih. Kat.250,-

155 **

190,-

165.

 

Nezoubkované 40-60-100h 154NII – 157/8N, signované. Kat.550,-

**

420,-

166.


 

Nezoubkovaná 185h 160N signovaná. Kat.300,-

160 **

250,-

167.

 

Nezoubkovaná 250h 161N vybraný střih, signovaná. Kat.400,-

161 **

320,-

168.

 

Zkusmý tisk 30 a 40h ZT slité tisky, nažloutlé papíry bez lepu

ZT

180,-

169.

 

Protichůdné dvojice, série úzké 154TBa – 157TBa

154/7 **/*

960,-

170.

 

Dtto úzké 154-7Tba. Kat.2050,-

154/7 **

990,-

171.

 

Úzká 50h 156Tba *. Kat.800,-

156 *

500,-

172.

Padělek ke škodě pošty/Košice, 100h F158. Kat.300,-

158 **

200,-

 

Vydání 1920-25
 

173.

 

Husita 1920, rohový 4blok 90h 163 DZ2 u počitadla. Kat.280,-

163 **/*

200,-

174.

 

Nevydané, nezoubkované 162-3N. Kat.300,-

162/3 **

220,-

175.

 

Zkusmé tisky, 80h a 2páska 90h obě dvojitý tisk + ZT perforace 13 ¾ . Zk. Stu.
Kat. perforaci neuvádí (jen ř.z. 11 ½ )

ZT

990,-

176.


 

ZT 80h oranžová ZT perforace 13 ¾ . Zk.Gi., dtto

ZT **

280,-

177.


 

80 a 90h ZT černotisky a krajový 4blok 80h 162/3 ZT, různé papíry

ZT

400,-

178.


 

Hospodářství a věda 1920, 2x série světlé + tmavé 164-9 (1x 168). Kat.min.1675,-

164/9 **

650,-

179.


 

Obdobná sestava 164-9 (1x 300h, ale 400h I.a II.typ). Kat.cca 1300,-

164/9 **

990,-

180.


 

500h 168B tisk na lepu. Zk.Le.,Gi.

168 (**)

1.500,-

181.


 

500h 168B. Kat.2500,-

168 **

1.500,-

182.


 

Nevydané, nezoubkovaná série 164N - 169N, pěkné střihy, 400h II.typ. Kat.cca 3500,-

164/9 **

2.600,-

183.


 

Nezoubkovaná 300h 166N. Kat.400,-. Pěkná

166 **

300,-

184.


 

Zkusmé tisky, série 100 - 600h (bez 400h) ZT černotisky 164 - 9 ZT křídový papír KT + základní série *. Zk.Stu.(část). Kat.750,-

ZT

490,-

185.


 

3 ks ZT černotisky 100-200-500h ZT perforace, nahnědlý papír. Zk.Stu.(1). Kat.450,-

ZT

360,-

186.


 

2 ks ZT 300h namodralý papír a 400h fialová + orig.zn.166/7. Zk.Stu.

ZT

220,-

187.


 

Balík.průvodka cizina CPP 15 bez podacího dílu se zn.3páska 165 + % 6x 165 + 151 Úpice 14.3.21 –
Linz 23.3.+ doplatní

550,-

188.

 

Partie 6 ks R obálek/cizina, smíšené a násobné frankatury 100 a 200h, různé pú 1923-25

420,-

189.

 

Červený kříž 1920 nevydané, nezoubkované s přítiskem 170-1Nc. Kat.800,-

170/1 **

620,-

190.


 

Nezoubkovaná 170Nc. Kat.400,-

170 **

300,-

191.


 

170Nc se značně posunutým přítiskem. Kat.cca 700,-

170 **

190,-

192.


 

Nevydaná 60h zoubkovaná bez přítisku 170Nb

170 *

600,-

193.

 

Zkusmý tisk OR 40h ZT přítisk C černý. Zk.Kar.

ZT **

300,-

194.

 

4x Holubice 10h přítisky C černý (2) a červený, A černý převrácený, dvp

ZT **/*

500,-

195.


 

Hospodářství a věda 1923, 300h 175BII dv. Kat.cca 1500,-

175 */**

990,-

196.


 

R+Ex bankovní obálka do Paříže, zn.149+173/5 násobné, raz.Praha 13.7.23 – Paris 15.7.,
vyjímečná frankatura

240,-

197.


 

Knihtisk celistvosti, sestava 7 ks obálek (6x R) do Německa, pestré frankatury vč.zn.140, 159-61,
různé pú + cenzury, aj.

490,-

198.


 

Obdobná sestava 4x R/Ex do N/Rakouska, např.zn.140+158, 3x 190, 2x 226/30, série 276-9, aj.,
pú 1921-34

240,-

199.

3x firemní R + Dobírka, vyšší frankatury raz.pú 1924-35

170,-

 

Vydání 1925-39
 

200.

 

Jubilejní 1923, série 176-9, rohové 50h a 1Kč, neurčené průsvitky. Kat.min.400,-

176/9 **

240,-

201.

 

Slet 1926, série přetisk 183-6, bez značek. Kat.min.2000,-

183/6 **

990,-

202.

 

Dtto, 183-4 slabé stopy po nálepkách. Kat.min.1800,-

183/6 **/*

490,-

203.


 

Rohová 300h 186 s DZI, průsvitka P5, pěkná. Kat.Merkur 11000,-

186 **

7.400,-

204.


 

Autentický fotopohled slet.cvičení + zn.183 + příl.raz.akce Praha VIII.slet 6.7.26 z ochoty

180,-

205.

 

Dtto se zn.184 raz.dtto

190,-

206.

 

Kongres 1925, série 180-2 slabé stopy po nál. Kat.1000,-

180/2 *

250,-

207.

 

Dtto série 180-2

180/2 *

800,-

208.

 

Dtto 180-2 **. Kat.min.2500,-

180/2 **

1.200,-

209.

 

TGM 1925 neotypie, 40h pergaman 187Ax P3. Zk.Gi.,Pofis. Kat.300,-

187 **

220,-

210.

 

TGM 1925 rytina, série svislé průsvitky 190A – 193A raz. P 3-2-1-4. Kat.850,-

190/3

400,-

211.

 

1Kč svislá průsvitka 190A P4. Zk.Stu.

190 **

2.000,-

212.

 

Ex cenné psaní v ČSR (Živnobanka), vyplaceno hotově dle předpisu + Ex poplatek 1Kč 190A
sv.průsvitka (!) Praha 20.12.27 + pečetě. Ojedinělá kombinace

750,-

213.


 

3Kč 192A raz.P1. Kat.500,-

192

240,-

214.


 

3Kč 192A raz.P4 (!). Zk.Kar. Kat.1000,-

192

500,-

215.

 

5Kč 193A P4 (nejlepší průsvitka). Kat.250,-

193 **

190,-

216.

 

3x 3Kč č.192/P8, 196/P6 a 198/P7. Kat.750,-

**

500,-

217.


 

4blok 1Kč IV.typ 199 P7. Kat.cca 500,-

199 **

390,-

218.

 

2 ks obálek zn.1Kč deskové značky 190B DZ 14.II a 2páska 199 DZ 5. Raz.pú 1925/26

280,-

219.

 

Rohový 10blok 200 **/* (1) V.typ P5. Kat.min.2200,-

200 **/*

600,-

220.


 

4blok 1Kč typ VII 203 bez průsvitky a bez pruhů. Kat.270,-

203 **

220,-

221.

 

Hrady 1926, 2x pošt.formulář „Ohláška nedoručitelnosti“ zn.2,50Kč raz.Praha a Prostějov 1934, složené

320,-

222.

 

Znak 1929, partie bloků, 20h 250, 3páska pergamen 250x DZ 3A, 2x svitek 250A DZ 2/2A a
6blok 5h 248 DV moletáž. Kat.700,-

**

220,-

223.

 

2x 4blok + 2x zn.40h odstíny 253II+IIa DZ 2-2A resp.253I+Iia. Kat.cca 440,-

253 **

280,-

224.

 

Filatelistická dopisnice (Vágner Brno) svisle půlená 20+20h 250A Kyjov 5.1.38 do Brna, provisorium
povoleno řed.pošt (!)

440,-

225.

 

Města/Krajiny 1929, série 254-7. Kat.500,-

254/7 **

300,-

226.

 

Rohová 10Kč 257 dvojitá svislá perforace. Kat.min.300,-

257 **

300,-

227.

 

TGM 1930, 2x série 201-4 KH+KD horní + spodní ozdobné okraje. Kat.1000,-

201/4 **

700,-

228.

 

Dtto série deskové značky 201-4 KD DZ1. Kat.1000,-

201/4 **

700,-

229.

 

Obálka 2x 2Kč 201 + příl.raz.Brno, signované rytcem K.Seizinger (z autogramiády výstavy Brno 74)

200,-

230.

 

Ex cenné psaní do ciziny zn.5K 263 KD raz.Bohumín 9.10.30 – Wien 10.10. Vyplaceno hotově dle
předpisu + Ex poplatek 5Kč. Ojedinělá kombinace

700,-

231.

 

Hrady 1932, 2x 4Kč 266 KH+KD horní + spodní ozdobný okraj. Kat.330,-

266 **

250,-

232.

 

KDM 1934 archové, 1Kč L+P kupon s okrajem 281 KL+KP. Kat.850,-

281 **

220,-

233.

 

Aršíkové – série 283-4A úzké. Kat.480,-

283/4 (*)

300,-

234.


 

Oba aršíky 1Kč A283 (*) a 2Kč A284 (**). Kat.min.14700,-, 1x desky

283/4(*/**)

9.900,-

235.


 

R obálka (Hirsch) krajové 1+2Kč 283-4 raz.Praha 1935 – Roztoky. Kat.min.800,-

220,-

236.


 

R obálka dolní část aršíku se zn.2Kč 284 + 276 příl.raz. + R Čejč/TGM 7.3.35 – Napajedla 7.3.
Kat.min.500,-

380,-

237.


 

Stach přítisky, 4 zn.Dětem I 295 KP bílý + barevný, 296-7 KL barevný

**/*

1.200,-

238.


 

Dtto 2x série Mácha 1936 298-9 KL+KP barevné

298/9 **

800,-

239.


 

3 zn.dtto 298-9 KP barevný a 299 KP bílý

298/9 **/*

900,-

240.


 

Zborov 318-9 KP přítisk dtto bílý

318/9 **

600,-

241.


 

ČSR I ostatní/zn. bez pruhů, sestava 258II DZ 2A, 4blok 280a a 303 DZ 3-3A, katalog eviduje

**

360,-

242.


 

Slovensko separatisté 1938, leták „Manifest slov.národa“ dat.Ružomberok + pú 6.10.38 na části A 329/30

300,-

243.


 

Celistvosti, partie 5 ks obálek pestré frankatury s kupony např.288K DZ1, 3x do ciziny, 3x R/Ex
pú.1935-38

290,-

244.


 

Obdobná partie 5 ks jiné zn.s kupony – 4x cizina, 1x L, 1x cenzura, pú.1937/38

260,-

245.


 

Sestava 7 ks pohlednic, 2x cizina, 2x doplatní, 5x vrácené, různé pú/3x příl.raz.1931-37

360,-

246.

Košice 1938 ZT nevydané, otisk nehotové rytiny Košice-chrám nevydaná, fialová na křídovém papíře, sign. Kat.2000,-

ZT

1.500,-

 

Letecké 1920-36 (celistvosti mají všechny náležitosti leteckou poštou prošlých dokladů, pokud není uvedeno jinak)
 

247.

 

Letecké 1920, série L1-2Is-3. Zk.Štolfa. Kat.3000,-

L1/3 **

1.600,-

248.


 

24/500 L2IIs. Zk.Štolfa. Kat.1400,-

L2 **

800,-

249.


 

Výstřižek obálky 28/1000 L3 raz.Praha 24.1.21. Kat.500,-

400,-

250.


 

Výstřižek obálky zoubkovaná 14/200 L1A raz.Praha 20.1.21. Zk.Stu. Kat.min.400,-

300,-

251.


 

24/500 L2AIs. Zk.Gi. Kat.2500,-

L2 **

1.000,-

252.


 

Zkusmý tisk nezoubkovaná 28/200 červený přetisk. Ozn.Stach. Kat.1500,-

ZT **

990,-

253.


 

Dtto ZT červený. Zk.Gi.

ZT **

1.000,-

254.

 

ZT 28/500 černý přetisk. Zk.Štolfa. Kat.1500,-

ZT **

1.000,-

255.

 

ZT přetisků 14-24-28Kč v originálních barvách na křídových papírech, 1x s potiskem %

ZT

750,-

256.


 

ZT přetisku 14Kč černotisk z nevyčištěné desky, nahnědlý papír/makulatura pohlednic

ZT

400,-

257.


 

ZT 24Kč černotisk na křídovém papíře. Zk.Be., Kar.

ZT

400,-

258.

 

ZT přetisku 28Kč v červené barvě (!), křídový papír. Zk.Kar.

ZT

750,-

259.

 

Letecké 1922, série L4-6II. Kat.660,-

L4/6 **

400,-

260.

 

2x série světlé + tmavé L4-6 vč.L6 I.+ II.typ. Kat.cca 1320,-

L4/6 **

750,-

261.

 

Série L4-6II vč.100h posunutý přetisk

L4/6 **/*

350,-

262.


 

50/100 L4 DV1 „seříznutá 5“ ZP 30. Kat.500,-

L4 **

380,-

263.


 

Nevydaná/chybotisk 250/400 černý přetisk (!) neověřená, nejspíše padělek (orig.kat.80000,-)

*

500,-

264.


 

R+L obálka pestrá frankatura s 3x L4 posunuté perforace v okrajích + L 5 raz.Praha 23.6.28 –
Košice 25.6.

390,-

265.


 

Firemní L obálka do Prahy, série L4-6 vč.L 5 DV1 „seříznuté nuly“ raz.Bratislava 5.4.27 + kašet Lp,
přeložené. Kat.min.2000,-

1.500,-

266.


 

L obálka do Německa, 4blok + 3 zn. L4 raz.Praha 1929 + kašety, v – chybí chlopeň, stopy pošt.provozu

500,-

267.


 

L obálka do Berlína, 2pásky L4-5 raz.M.Lázně 7.9.30 – bez příchozího raz.

300,-

268.


 

2x obálka L/Ex výplatní zn.+ L4 raz.pú 1928/30, 1x prošlé letecky

240,-

269.


 

1.lety 1927, R+L obálka (Šašek) 1.let Brno – Vídeň 9.5.27 zn.série L4-6 + dofrankované raz.Brno 1. Kat.Horka 65/3000,-

1.600,-

270.


 

R+L obálka + kašet 1.let Praha – Rotterdam raz. Praha 82 + poštovna L 30.4.28 – Rotterdam.
Kat.Horka 75b/3000,-

1.200,-

271.


 

Letecké 1930, sestava deskové značky, 4blok 1Kč DZ1, 3Kč/2 a zn.2Kč/1 a 20Kč/1. Kat.350,-

**

250,-

272.


 

3x arch (50 ks) 30h L15 DZ 1-3

L15 **

900,-

273.


 

Firemní L obálka do Siamu, 2pásky L12a+L13a ultramarin + L7 + 325 raz. Praha 7 smutek čs.25.9.37 -
Bangok

650,-

274.


 

L obálka do Argentiny zn.L7+9+12a+13a ultramarin raz.Praha 26.2.37 – Praha 7, Paris 27.2.

500,-

275.


 

R+L obálka do Brasilie, zn. L7+9+12+13a ultramarin raz.Znojmo 18.5.38 – Praha 7/19.5.

550,-

276.


 

L obálka do Bolívie, zn.L7+9+12+13 raz. Teplice 12.8.37 – Praha 7, Paris, B.Aires 21.8.

460,-

277.


 

2 ks R a R+Ex obálky do Německa zn. L13 a L14 raz. Praha 7/1937 a Praha 82/1936 – příchozí raz.
Kat.cca 600,-

500,-

278.


 

R+L obálka (Škoda A5) do Siamu, zn. 6x4 + 2x1Kč + 50h L11+8+7 raz.Praha 26.8.38 - Bangkok

500,-

279.


 

Dopisnice 50h + L7 + 2x L8 krajové raz.Praha 1938 do Švédska + číslovačky

220,-

280.


 

Letecké Čs.pp 1938, L dopisnice pp, letecká přeprava uhrazena 50h L7(!) raz.pp 54/23.10.38 do Prahy, ojedinělá praxe

390,-

281.


 

Propagační let 1937, příležitostná dopisnice (Wyrowyj) zn.Belgie a čs.2páska L8 raz. Brusel – Praha + kašet 19.7.37. Kat.Horka 135/1000,-

490,-

282.


 

Spěšná peněžní průvodka do ciziny, ústřižek zn. 2Kč + 1Kč L8(!) peněžní raz. Praha 19.11.31 –
Wien 20.11.

550,-

283.


 

Obdobný doklad 2,50Kč + L8 raz.Jablonec 4.3.32 – Annaberg 5.3.

550,-

284.


 

Aerofilatelie/1.lety, propagační pohled a L obálka 1.lety Praha 82–K.Vary 1931 a Praha – Liberec 1937,
zn.s L8

240,-

285.


 

2x obdobná zásilka 1.let Praha – Moskva 1936 a Brusel 1937 s L 10+7 resp.L9, všechny náležitosti

220,-

286.


 

3 ks R+L/Ex obálek do Německa (2) a čs., výplatní zn. 292-4, 295-7, 308Ms + L7 a 9(2) raz. Praha
1935-36 – přích.raz.

300,-

287.


 

Partie 5 ks obálek (1x dopisnice) L/R + Ex (2) různé frankatury s L8+9,12, výplatní do ciziny z let
1930-38, prošlé letecky

390,-

288.


 

Obdobná sestava 5 obálek do ciziny – GB(2), Německo (2) různé L zn.50h-4Kč různé pú 1934-38,
část prošlé L/1xR

280,-

289.


 

2 ks obálek do Německa, R/Ex letecké zn.a příplatkové zn.raz.pú 1934/36

220,-

290.


 

Katapultní lety Německo, L obálka do Brasilie, pestrá frankatura s 2x L12a světlá a L8 raz. Most
23.8.34 – Praha 7, Berlin 25.8., Pernambuco (možná LZ!) a kašet

850,-

291.


 

Dtto L obálka do Brasilie, zn.L8+12+13 raz.Olomouc 10.3.36 + kašet DLp/E-SA-Pha 7, Porto Alegro

750,-

292.


 

Dtto obálka do Argentiny, zn.L7+9+12+13a raz.Smržovka 3.8.37 + kašet dtto – Praha 7 – B.Aires 8.8.

750,-

293.


 

Dtto obálka do Argentiny, zn.2x L7+9 + 3x L11 + 324-5 raz.Brandýs n/L.4.12.37 + kašet dtto – Praha 7

750,-

294.


 

Dtto obálka do Argentiny, zn. L7-9+11+13a raz.Č.Kamenice 5.2.38 + kašet dtto – Praha 7, B.Aires 13.2., přeložené

750,-

295.


 

Odlišná zoubkování 1936, 4blok 2Kč L9C. Kat.1350,-

L9 **

900,-

296.


 

4Kč rohová L11A s deskovou značkou 1 ř.z. 12 ¼ . Kat.700,-

L11 **

650,-

297.


 

R+L filatelistická obálka do Vídně zn.odlišná zoubkování L7A+8A+9A+11A+8B raz. Praha 19.3.37 –
Wien 20.3.

2.000,-

298.


 

Filatelietický pohled + příl.raz.Libouchec/sjezd něm.filatelistů zn.s L7A ř.z. 12 ¼ dat.23.10.36

400,-

299.


 

L obálka do Rakouska, zn.s okraji L8-10 + L7A ř.z.12 ¼ raz.Choceň 16.8.37 – Wien 16.8.

1.200,-

300.


 

L hotelová obálka do GB, zn.L10 + L8B ř.z.12 ¼ : 13 ¾ raz.M.Lázně 2.6.36 – Praha 7/8.6.

1.200,-

301.


 

L obálka do GB, krajová 4Kč ř.z.12 ¼ L11A raz.Praha 1.7.37

880,-

302.


 

R+L obálka do Francie, pestrá frankatura výplatní + L11A ř.z.12 ¼  raz. B. Bystrica 27.2.37 – Praha 7 Charenton 1.3.

990,-

303.


 

Podlouhlá L+R+Ex obálka do Belgie zn.20Kč L14A ř.z.12 ¼ raz.Praha 25.8.38 – Pha 7, jemně přeložené

800,-

 

Novinové, doplatní, ostatní
 

304.


 

Spěšné 1919 nevydané, 10h bílý papír S3N. Zk.Mr.,Gi. Kat.3200,-

S3 **

1.900,-

305.


 

R obálka do Polska, vyjímečná frankatura 7x2h S1 dofrankované, R + pú Podmokly 7.6.20 – Krotoszyn
17.6.+ cenzura Wr.1. Stopy archivace – otvory děrovačky

300,-

306.

 

Zkusmý tisk 5h S2ZT v barvě 2h. Zk.Kar.

ZT **

220,-

307.

 

Novinové Holubice 1937 nevydané, vodorovné mezisrší 5+5h o 4 zn. Ozn.Fischmeister. Kat.2000,-

**

1.500,-

308.


 

10h rozdělený 100ks arch (50+50 zn.) NV4 TD1 bez počitadel a rámů (1.tisky z cca 30 desek)

NV4 **

800,-

309.


 

Neúřední zoubkování, 5h rohový 10blok a 20h 20pás s DZ NV2/28 a 5/2-24. Kat.min.350,-

**

150,-

310.


 

Doplatní 1919, série DL1-14, 3 zn.rohové. Kat.1000,-

DL1/14 **

700,-

311.

 

Partie 5 ks pošt.formulářů různé doplatní zn.(2x smíšené) raz.pú 1921-25

260,-

312.

 

Neúřední zoubkování, sestava 7 ks ř.z.13 ¾ DL1-2, 5-8 a 12. Kat.640,-

**

400,-

313.


 

Série ZT černotisky DL1-14 ZT na šedém/křídovém papíře. Kat.1400,-

ZT

900,-

314.


 

Doplatní 1922 Hradčany, obálka z Francie/Nice 11.4.26 – DL36 + % 3+4páska DL25 raz.úpž Skalice-Boskovice 15.4.

250,-

315.

 

Návrh/ZT přetisku „ČSP/doplatit“ černá na zn.20h. Kat.3000,-

ZT **

1.500,-

316.

 

2x návrh/ZT dtto Hradčany 10h a 20h nezoubk/zoubk.přetisky dtto. Neověřené – bez záruky

ZT *

990,-

317.


 

Doplatní 1926 HaV, 100/600h DL47B. Ozn.Kopecký. Kat.700,-

DL47 **

190,-

318.


 

Svislá 2páska DL47B. Ozn.Kopecký- Kat.min.1400,-

DL47 **

420,-

319.


 

Doplatní 1927 OR, 60/25h dvojitý přetisk DL51. Kat.min.420,-

DL51 **

320,-

320.


 

Sestava 3 ks R soudních obálek na stejnou adresu-R Brno 1 s RU 10h 1918, přetisk „T“ RU 12h Brno
10.3.19 a DL40 různá raz.Adamov, zajímavý komplet

390,-

321.


 

Sestava 4 ks celistvostí (1x dopisnice z Německa) DL37, 36+40, 42 a 52 různé pú a vydání
přetisků 1924-27

160,-

322.


 

Partie 5 ks celistvostí různé pestré/zajímavé frankatury (2x z ciziny, 1x odpovědní lístek) vydání 1919-1926

290,-

323.


 

Doplatní 1928/Č+M předběžné, úřední obálka Brno 2.12.39 – Loštice 11.12., dosílané % 2x 10blok 5h(!) Sv.Kopeček 12.12., zastřižená obálka, vyjímečná kombinace

280,-

324.


 

Cenné psaní (stavební losy) pozn. „poštovné platí adresát“ raz. Praha 31/6.9.30 - % doplatní 4x2Kč DL63
raz. Brno 1.10. stopy pošt.provozu/rozložená obálka. Vyjímečná praxe, přiložen vysvětlující článek

990,-

325.

Sestava 5 ks celistvostí (1x cizina, 2x pošt.formulář), různé doplatní a pú 1935-38

220,-

 

SO 1920
 

326.


 

Hradčany, série SO1-23 (bez SO3-5-7) celkem 18 zn. Kat.830,-

SO1/23 **

600,-

327.


 

3h převrácený přetisk SO2PP. Kat.500,-

SO2 *

250,-

328.


 

5h SO3 slabá stopa po nálepce. Kat.min.400,-

SO3 *

300,-

329.


 

Dtto SO3 tm.modrozelená

SO3 **

500,-

330.


 

15h SO5II. Kat.400,-

SO5 **

320,-

331.


 

60h žlutá (!) SO14 výrazný odstín

SO14 **

400,-

332.


 

15h SO5A zajímavý odstín (hnědočervená-cihlově červená)

SO5 **

400,-

333.


 

25h SO8Da černofialová ř.z.13 ¾ : 11 ½ . Zk.Štolfa. Kat.2500,-

SO8 **

1.700,-

334.


 

Zkusmé tisky, 200h modrofialová SO19b ZT černý přetisk. Kat.1000,-

ZT **

270,-

335.


 

TGM, série 24-5, dv 1000h, 500 *. Zk.Mr.(1) Kat.2700,-

SO24/5**/*

1.000,-

336.


 

3ks obálek sér. SO1-23 (základní řada bez 3-5, 7, 13, 3 zn.zoubkované) neupravené raz. Karwin
14.5.20 z ochoty

390,-

337.


 

Firemní lístek (polská firma) do Brodu/Malopolsko 2x5+10h upravené nádražní raz.Orlová 7.5.20, zašlé

500,-

338.


 

Balíková průvodka 3x 200h Bohumín – doplatní SO33 + DL2 raz.Petřvald. Zk.Kar.

500,-

339.

Těšínsko/SO 1920, čs.zálepka Hradčany 20h+10h raz.pú Čs.prefektura v Těšíně 14.7.20 do P.Ostravy,
vybraná kvalita

400,-

 

Revoluční vydání
 

340.


 

Čs.pp v Rusku/Češskja počta, 25kop ZTj KT padělek přetisku

f!

300,-

341.


 

Siluety 1919, série nezoubkované PP 2-4, signované

PP2/4(*)

300,-

342.


 

Série zoubkované PP 2-4A ř.z.11 ½ . Kat.400,-

PP2/4 *

300,-

343.


 

Dtto PP 2-4A, 50kop krajová bez perforace. Zk.Mr.,Gi.(2). Kat.1000,-

PP2/4 **

700,-

344.


 

Série ZT černotisky PP 2-4 ZT. Zk.Gi.,Mr.+ definitivní série zoubkování B

ZT

2.500,-

345.


 

Skautské 1918, 3x série SK 1-2 nepravidelný lep, světlé 1a (dvp) a 2a, výstřižky SK1 a SK2 a světlá,
raz. NV. Kat.cca 2550,-

**/

1.600,-

346.


 

Světlé 10 a 20h SK1a-2a. Kat.1800,-

SK1/2 **

1.200,-

347.


 

3x 10h SK1 **, výstřižek raz.25.11.a padělek. Zk.Kar.(2)

SK1 **/

330,-

348.


 

Revoluční vydání Hlubocké/Mareš 1918 doplatní, 6 zn.RV 71a (úzké O) – 76, patrně padělaný přetisk. Zk.Franěk + Falsum

RV71/6**

300,-

349.


 

Lístek FP RU do Č.Budějovic zn.10h přetisk RV 46 raz.Stachy 1918. Kat.cca 1100,-

500,-

350.


 

Obdobná zásilka přetisk RV 46 dtto

500,-

351.


 

Budějovické/Horner 1918, 4 zn.2-10K RV 100-103 žilkované papíry. Kat.4800,-

RV100/3**

3.000,-

352.

 

Žilinské/Šrobár 1918, Karel 15f Köztársaság RV 147. Kat.1500,-

RV147 *

1.200,-

353.

 

Jehlicska přetisk 1918, komplet vydání (!) RV 163-66. Kat.2000,-

RV163/6 *

1.500,-

354.


 

Nouzová novinová provisoria 1918, karta Vilímek Praha červené raz. „Franko/hotově zaplaceno“ + pú Praha 13.10.20. Kat.NR7/7000,-

1.600,-

355.


 

Novinové nálepky 1918/Markur-Kurýr Praha, nálepka II.náklad 4IIF, signované. Kat.1000,-

4 *

500,-

356.

 

Dtto 4IIF raz.Lysá n/L. Kat.1200,-, v-poškozený, natržený okraj

4

400,-

357.

 

Národní politika Praha 1918, část novinové zásilky do Č.Boru nálepka NN17I raz.RU FP 593/1917. Kat.Ra.200b.

180,-

358.

 

Dtto nálepka NN17II raz.FP 508/1916

200,-

359.


 

Našinec Olomouc 1918, krajový 12blok NN18 s raz.na okraji „Spolek/vydavatel. družstvo
Našinec/Olomouc“

NN18 **/*

300,-

360.


 

Paušální potravní daň 1925/29 přetisk, 1Kč/500h a 2Kč/250h PD 4 a 5. Kat.500,-

PD4/5 **

390,-

361.

 

2páska (!) 1Kč/500h PD5. Kat.min.400,-

PD5 **

390,-

362.

 

Dtto 1Kč/500h a 1Kč/250h PD 3 a 5 raz.Smíchov. Kat.180,-

PD3/5

180,-

363.

 

Definitivní 1930, rohová 1Kč PD7A DZ1 a zdvojená vodorovná perforace (!). Kat.zákl.zn.min.750,-

PD7 **

750,-

364.

 

 

Sbírka ČSR 1918/25, sestava zn.vydání 1918-25 na listech, rozpracované Hradčany–PČ 1919, vč.spěšné + novinové, SO 1920 a 30.léta

**/*/

500,-

 

Celiny ČSR I
 

365.


 

Čs.souběžné RU, obchodní R provis. dopisnice Koruna 10h + Hradčany 25h 10a světlá raz. Karlsbad
23.3.19 do Vídně

C

750,-

366.


 

Díly I a II dvojité dopisnice Koruna 10h neupravené raz.Jihlava 7.3.19 a upravené Strážek 8.4.19,
firemní zásilka

C

390,-

367.


 

Velký monogram ČSR 1918 Karel, dvojitý přetisk CDV 1Pba

CDV1 **

300,-

368.


 

Dvojitý přetisk CDV 1Pba + spěšná RU 2h raz.Praha 13.12.18 (3.den platnosti !)

CDV1

850,-

369.


 

2 ks R  CDV 1 dofrankované 5+20 resp.50h raz. Praha 24.3.19 (v-lom) a Welboth 1919, obě do Německa

CDV1

550,-

370.


 

CDV 1 + Hradčany 25h do USA (!) raz.Most 12.2.20 – Springfield 4.3.

CDV1

440,-

371.


 

2 ks CDV 1Pa/Pb + Hradčany 5 a 10h do Holandska a Švýcarska, raz.Praha – příchozí raz.I/II 1919

CDV1

750,-

372.


 

2 ks CDV 1 firemní zásilky do Vídně a Drážďan + Hradčany 5h raz.Aussig a Praha VI/XI 1919

CDV1

800,-

373.


 

II.díl CDV 2a dvojitá přetisk

CDV2 **

390,-

374.


 

Velký monogram 1918 Koruna, 10/10h CDV 3 + Hradčany 5h upravené raz.Warnsdorf (?) 10.6.19. Kat.raz.neuvádí cenu

CDV3

4.500,-

375.


 

Malý monogram 1918 Karel, CDV 5 posunutý přetisk. Kat.min.550,-

CDV5 **

480,-

376.


 

CDV 5a neupravené raz.Praha 7/26.1.19 v místě. Kat.800,-

CDV5

400,-

377.


 

Třířádkový přetisk ČSR 1919, CDV 6. Kat.5000,-

CDV6 **

3.200,-

378.


 

Hradčany + OR, partie 20 firemních dopisnic 10-15-40-50h různá vydání + zn.z let 1919-25

C

190,-

379.


 

OR 1922, dvojitá dopisnice CDV 25 50+50h husté šrafování, zachovalá. Kat.300,-

CDV25 **

160,-

380.


 

Celá CDV 25, díl I dofrankovaný do Lipska raz.Teplice 4.9.27, II.díl **, znak řídce šrafován (!)

CDV25**/

550,-

381.


 

OH kongres 1925, kompletní série přítisk CDV 31a-e příl.raz.akce Praha 4.6.25 z ochoty.Kat.1200,-

CDV31

500,-

382.


 

Dtto CDV 31a-e raz.dtto 24.5.25

CDV31

550,-

383.


 

TGM 1926 cizina, CDV 35 + pestře dofrankované do Německa, raz.Fr.Lázně 1927. Kat.min.450,-

CDV35

260,-

384.


 

Znak 1927, firemní dopisnice 50h trávově/světle zelená CDV 37a raz. Levice 12.11.27 – Lipsko +
nevybrané doplatné. Kat.260,-, malý výskyt

CDV37

250,-

385.


 

Jubilejní 1928, série CDV 39/1-18. Kat.2400,-

CDV39 **

1.000,-

386.


 

Sporto Pardubice 1931, 3 ks CDV 45/1, 2 a 4 příl.raz.akce z ochoty. Kat.500,-

CDV45

220,-

387.


 

TGM obrazové cizina 1931, 4 ks CDV  46/1, 2, 5 a 7 do ciziny, raz.pú (3) 1931/38. Kat.cca 1500,-

CDV46

240,-

388.


 

IX.slet 1932, L dopisnice do Švýcarska CDV 47/4 + zn.L9+248+251 příl.raz.Praha slet 4.7.32, Praha 7 - Zürich. Kat.min.310,-

CDV47

280,-

389.


 

Smetana Litomyšl 1934, L CDV 53 + zn.příl.raz.Pardubice TGM 1935 + Praha 7/82 do Rakouska (Jüzek)

CDV53

350,-

390.


 

Ex CDV 53/2 + zn.příl.raz.Praha/armáda 28.9.34 – Košice 29.9. Kat.min.300,-

CDV53

250,-

391.


 

Potrubní pošta OR 1920, dopisnice CPO 1 zachovalá. Kat.1000,-

CPO1 **

550,-

392.


 

Zálepka CPO 3, v-chybí horní rožek, jinak zachovalá. Kat.2500,-

CPO3 **

550,-

393.


 

Podací lístky tlg. Doplatní 1919, 3 ks CPL 1B, 2A a B různá raz, tlg.do ciziny 1920-30, stopy pošt.provozu. Kat.min.700,-

CPL1/2

390,-

394.


 

Poštovní průvodky cizina Hradčany 1920, celá (!) CPP 12 cenná zásilka do Švýcarska, zn.1000h
26+166+15 raz. Dejvice 15.10.20 – Č.Budějovice, Beiuwil 3.11.stopy pošt.provozu.
Kat.neuvádí cenu (min.2500,-)

CPP12

1.200,-

395.


 

Celá CPP 12 dtto zn.25 + 3x19 + 157 Dejvice 6.12.20-dtto 22.12., v-vytržený okraj

CPP12

990,-

396.


 

Celá CPP 13 (?) dtto zn.2páska 500h 25 (patrně vč.příčkového podtypu/typu)+17B Dejvice 10.8.20 -
dtto 21.8.

CPP13

1.500,-

397.


 

Celá CPP 14 dtto zn.25+24+21 Dejvice 3.2.22 – Č.Budějovice 8.2., přeložené/jinak zachovalé.
Kat.min.1650,-

CPP14

1.100,-

398.


 

Celá CPP 14 dtto zn.1000h modrofialová 26a + 25+24 + % 20+5 Dejvice 2.9.22 – dtto 7.9.,
mírně přeložené

CPP14

1.300,-

399.


 

Celá CPP 15 dtto zn.26+15+166 Dejvice 16.4.21 – Nürnberg, Beinwil 4.5., pěkné. Kat.min.2250,-

CPP15

1.300,-

400.


 

Celá CPP 15 do Lince, zn.HaV 164-5+168+148 raz.Šluknov 6.3.21 – Linz 22.3. + % doplatní. Zachovalé. Kat.min.2250,-

CPP15

1.300,-

401.


 

Celá CPP 15 dtto, zn.500h 168 raz.N.Jičín 16.3.21 – Linz 22.3. + doplatní dtto, dv v okrajích

CPP15

990,-

402.


 

2 ks průvodek (bez podacích dílů) zn. 2x200 + 40 + 30h Slaný 1919 resp. 40h Liberec 1925 do SHS

160,-

403.

 

Podací lístky tlg., 2 ks CPL 1A na tlg.do Vídně a Černovic, raz.tlg.ústředna Brno X./XI.1923, zachovalé

CPL1

150,-