ZÁBORY, Č+M, SLOVENSKO  (číslování dle katalogů Profil, Trojan a ZSF)  

Zabraná území
 

494. 

Polské obsazení ČSR 1939, pohled (Teschen) smíšené čs. zn. 50h a polská 10Gr polské raz. Cieszyn
2/2.10.39 v místě

300,-

495.


 

Madarský zábor Slovenska, firemní obálka (Moldava n/B.) čs.zn.1Kč proviz.raz.MKP 292 do Prahy,
dv v okraji

200,-

496.


 

Sestava 5 celistvostí raz.Kassa (2) a Leva (2) + Visszatért a Galanta, 2x čs.frankatura

190,-

497.


 

Sudety/přetisk WSF Rumburk, obálka zn.č.2 + 3 + 5 + 6 příl.raz.svastika Schluckenau 22.9.38 +
upravené pú 3.10.38

650,-

498.


 

3 ks filatelistických obálek (2x R) zn.s přetisky Mi 3,6 a 36 proviz.raz. Niklasdorf Schönbrunn a
Strzebowitz – Ziegenhals X.1938

550,-

499.


 

3 ks obdobná sestava (3x R) se zn.č.15,29 a 34 raz.dtto

550,-

500.


 

Obálka a pohled smíšené frankatury s přetisky WSF raz.Reichenberg 1938

280,-

501.


 

Sestava 5 ks filatelistických celistvostí smíšené čs./něm.frankatury provizorní raz.+ svastika 1938

390,-

502.


 

Partie 5 ks obálek (1x R, 2x firemní) různé frankatury (1x zn.z aršíku AH!) provisorní a WSF raz.pú 1938

300,-

503.


 

7 ks obálek zn.různá provisorní řádková raz.pú 1938

420,-

504.


 

Poštovny, formulář „Postablageführer“ zn.3Pf raz.Karlsbad – M.Neustadt 12.2.40 + poštovna „Salbnus“, vrácené

160,-

505.


 

LZ 130, obálka zn.raz.Rhein Lp 1.12.38 + kašet LZ Sudetenlandfahrt – upravené raz.Warnsdorf 4.12.

280,-

506.


 

Dtto lístek pestrá frankatura raz.+ kašet LZ do Podmokel

300,-

507.

 

Obálka dtto 4blok 25Pf raz.+ kašet LZ – Reichenberg 2.12.38

390,-


Protektorát Čechy a Morava
 

508.


 

Čs.předběžné/souběžné – letecké 1939, L obálka do USA, rohový 10 + 2x 4blok 30h L15 raz.
M.Ostrava 12.7.39

990,-

509.


 

L obálka do USA čs.zn.2x 1K + 2x 50h raz.Praha 14.8.39 + DK Praha 25

200,-

510.


 

Přetisk 1939, série 1-19. Kat.1000,-

1/19 **

550,-

511.


 

Série přetisk 4bloky 1-19 rohové a krajové. Kat.min.4000,-

1/19 **

1.900,-

512.


 

6x miniatura archu (4x rohový 4blok) vč.DZ 1-5 **/* (DZ **, 4bloky přichycené drobnými nálepkami). Kat.min.560,-

1/5 **/*

450,-

513.


 

Dtto miniatura archu 40h 6 DZ1A. Kat.cca 2100,-

6 **

1.100,-

514.


 

Miniatury archu 1K a 1Kč 9-10 **/* dtto. Kat.min.550,-

9/10 **/*

450,-

515.


 

Chybotisk 1,60Kč č.13 „MAHNEN“, opravený lep. Zk.Dub. Kat.600,-

13 *

440,-

516.


 

Miniatura archu dtto 1,60Kč č.13 DZ1 úzký okraj (1 zn.uvolněná v perforaci). Kat.cca 1900,-

13 **

990,-

517.


 

Dtto 3Kč č.16 **/* DZ1 úzký okraj. Kat.max 1720,-

16 **/*

500,-

518.


 

10Kč 19 KD dolní kupon. Kat.900,-

19 **

550,-

519.


 

10Kč 19 KH, signované, horní kupon. Kat.900,-

19 **

600,-

520.


 

R obálka do Francie, pestrá smíšená frankatura čs.+ přetisk raz.Brno 7/26.7.39 + DK Br2 + zálepky
Brno 2/28.7.- Besancon 31.7., nálepky na lícové straně

300,-

521.


 

ČK 1940, 18blok č.50 s 2x DV otevřené “e“. Kat.min.440,-

50 **

220,-

522.


 

AH 1942, R+Ex+L obálka do Švýcarska zn.118-9 + 98 (!) raz.Plzeň 26.6.44 + cenz.OKW – Ilanz 6.7.,
 vysoká frankatura

360,-

523.


 

Partie 7 ks celistvostí, např.průvodka do KL Buchenwald, doplatní, cenzura do Zagrebu/vrácené, smíšené frankatury, L obálka do USA, dobírka, aj.z let 1939-45

490,-

524.


 

Sestava 10 ks celistvostí, 7x R, 1x dobírka, 2x smíšené, aj. z let 1939-43

500,-

525.


 

Poštovní historie/perfiny, identifikační obálka zn.80h perfin H.S.Brno 22.8.40

360,-

526.


 

OVS, 4 ks obálek OVS Praha (3) lihovary, Mazáč (2) a Strakonice/zbrojovka z ochoty (ZT ?)
z let 1940-42

200,-

527.


 

Služební pošta DD BuM, 2 ks obálek/přelepy raz.DD BuM Prag 2/1943 Lager 20 a M.Ostrau
1941 vč.dopisu

160,-

528.


 

Vládní vojsko, průvodka přích.raz. „Vládní vojsko prapor 10“ + pú Bučovice 14.4.40

220,-

529.


 

Speciální jednotky, úřední obálka Praha 1944 + raz. „Kommando Uniform.regierungspolizei…“ –
Praha 22.4.44

240,-

530. 

Doplatní 1939, série DL 1-14 **/* (rekonstrukce archu – nálepky mezi pásy/rohové 4bloky) bez
hodnot DL 8 a 10, celé dolní a horní pásy s DZ 1/2-39. Kat.cca 9700,-

DL1/14 **/*

2.500,-

531.


 

Novinové 1939, celý arch (100 ks) 50h NV8 DZ 3-42 (!) přeložené vodorovně uprostřed. Kat.2400,-

NV8 **

1.500,-

532.


 

Novinová páska 5+10+50h (!) raz.Olomouc 7.9.39

200,-

533.


 

Terezín – připouštěcí zn., Pr1A. Zk.Gi. Kat.6000,-

Pr1 **

3.800,-

534.


 

Mezinárodní odpovědky, CMO1 raz.Praha 12.8.39. Kat.1500,-

CMO1

550,-

535.


 

Dtto CMO1 raz.Praha 17.8.39

CMO1

650,-

536.


 

Dtto CMO1 raz.Olomouc 24.6.39, dv v okrajích

CMO1

200,-

537.


 

2 ks CMO2 raz.Prag 7 a 26/17.4. a 16.9.1940 – Quito/Ecuador (!). Kat.3200,-

CMO2

2.400,-

538.


 

Dtto CMO4 raz.Praha 30.1.42, šířka fr.textu 48mm. Kat.1500,-

CMO4

800,-

539.


 

Celiny/Spěšná zpráva formuláře červený/zelený pro FP s raz.Brünn 14/21.11.44 (raz.z ochoty, neprošlé – vypsaná adresa)

C

350,-

540.


 

Celiny souběžné, čs.dopisnice CDV36II + zn.1K atyp.raz.Třebechovice n/O. + R 29.4.40
do Prahy (Kvasnička)

C

700,-

541.


 

Čs. CDV 46/4 příl.raz.Brno/návštěva AH 21.3.39 do Rakouska, dv v okraji. Kat.B–vzácný výskyt/1000,-

C

350,-

542.


 

Dopisnice 50h raz.Frýdek 21.3.39 + svastika kašet WSF

C

200,-

543.


 

Dopisnice Lipové listy R CDV3 díl I + zn.raz.Praha 6.6.44 + cenzury do Švýcarska – Geneve 14.6.,
slabě přeložené

CDV3

320,-

544.


 

CDV9 + zn.na Slovensko raz.Brno 9.4.39 + cenzura OKW – Bratislava ministerstvo financí 18.4.

CDV9

240,-

545.

 

Dvojitá dopisnice CDV8, díl I raz.vlp Pardubice – Turnov 17.12.40, díl II adres.razítko. Kat.850,-

CDV8

390,-


Slovensko
(číslování dle katalogů ZSF a Földes)
 

546.

 

Štefánik 1939, 60h modrá č.1. Zk.Sy. Kat.Pofis 800,-

1 **

420,-

547.

 

Přetisk 1939, série 2-22 razítkované, vše zk.Sy. Kat.Synek 290€

2/22

3.800,-

548.


 

60h modrá č.11. Kat.Pofis 350,-

11 **

200,-

549.


 

3,50Kč červený přetisk 19a. Zk.Kaufmann, Sy. Kat.Pofis 1100,-

19 **

550,-

550.


 

4blok 3,50Kč červený přetisk 19a ZP 51-2/61-2 s DV ZP 51, dvl – opravy. Zk.Mr., Novotný

19 **

900,-

551.


 

3,50Kč modrý přetisk 19b. Zk.Sy. Kat.Pofis 1800,-

19 **

990,-

552.


 

4blok 3,50Kč 19b raz.modrý přetisk ZP 5-6/15-16 na ZP 15 II.typ. Zk.Gi.,Sy. Kat.210€

19

2.600,-

553.


 

4Kč č.20. Zk.Sy. Kat.Pofis 550,-

20 **

260,-

554.


 

Svislá 2páska 4Kč 20ST raz.spojené typy. Zk.Sy.

20

300,-

555.

 

5Kč č.21. Zk.Kaufmann, Sy. Kat.Pofis 750,-

21 **

390,-

556.

 

4 a 5Kč č.20 a 21 raz. Zk.Gi.,Sy.

20/1

300,-

557.

 

4 a 5Kč č.20 a 21 novotisk sv.červený a posun přetisku. Zk.Sy.,Novotný

20/1 **

1.200,-

558.


 

10Kč č.22. Zk.Sy. Kat.Pofis 6500,-

22 **

4.900,-

559.


 

10Kč horní kupon 22KH dvp – dřívko. Zk.Gi. Kat.500€

22 **

9.600,-

560.


 

Sestava 4/6bloků s DZ č.4/4A, 6/2, 7/1 otisk šroubu/v – slabý lom, 8/2, 9 a 10/1, 12/3, 17/1ú a AH 23A
a 24A/A1. Kat.cca 55€

*/**

850,-

561.


 

R+Ex obálka přetisky 10h-2Kč vč.1,20Kč posunutý přetisk, příl.raz.Bratislava 27.3.39 – Trenčín,
mírně přeložené

500,-

562.


 

Bankovní obálka do Lucemburku, 5páska 50h raz.Nitra 30.4.39 – Walferdange 3.5.

300,-

563.


 

Firemní R obálka předtisk „Čs.-sl.plavebná spol.Dunajská“ smíšené čs. + přetisk 2 + 1Kč raz.
Bratislava 1939 do Prahy

400,-

564.


 

2 ks pohlednic smíšené čs.-slov.přetisk, raz.pú IV.1939 prošlé do Č+M

300,-

565.


 

AH 1939 přetisk, 50h 23C ř.z.12 ½ : 10 ½ C1, slabý obtisk přetisku. Kat.18€

23 **

290,-

566.

 

2x spojka 4 zn.resp.krajová 2 zn.S23A výrazné posuny zoubkování

23 **

460,-

567.

 

Spojka 50h S23B zoubkování 10 ½ , patrně opravený lep

23 **/*

1.800,-

568.

 

8blok ZT přetisku (pro zn.24) tlustý papír. Zk.Sy. Kat.360€

ZT

3.800,-

569.

 

3 zn.50h krajové (2) vynechaný PO a zoubkování 10 ½, 2páska 2,50K vynechaný PO

**

240,-

570.


 

Obálka smíšené čs.+ přetisk raz.vlp Žilina – Bratislava 806/17.5.39, mírně přeložené

400,-

571.

 

Lístek Matice slovenskej do Kanady, smíšené 50h + 1K raz.T.Sv.Martin 13.5.39 – Montreal 31.5.

240,-

572.

 

Nevydané, vodorovná 2páska 1K nezoubkovaná bez přetisku. Kat.150€

**

3.000,-

573.


 

Nevydaná 1K nezoubkovaná NZ30YN průsvitka P2. Zk.Gi. Kat.100€

30 **

1.800,-

574.


 

Dětem 1939, obálka do Prahy zn.45 raz.Vrútky 15.3.40 – cenzura OKW, přeložené. Kat.500,-

400,-

575.


 

Celistvosti, 2 ks – R obálka zn.Knížata + doruční DR1 raz.Piešťany 17.4.44 resp. pohled do Švýcarska – doplatní 3x 5c raz.1941

1.000,-

576.


 

R obálka adres.zemský prezident Praha (Dr.Hácha) pestrá frankatura Bratislava 8.10.44–Praha 14.11.+
cenzura

280,-

577.


 

4 ks – 2x dopisnice + zn.a 2x obálka do Č+M, pestré frankatury (1x R, 1x AH DZ A3), různé cenzury,
stopy pošt.provozu

360,-

578.


 

Partie 6 ks obálek se zn.AH, 2x R, 2x přetisk, 4x Č+M, různé pú 1939-43

400,-

579.


 

1.let 1943, R firemní obálka letecké zn.raz.Bratislava 8.5.43 + kašet 1.let – etapa do Zvolena (!)

220,-

580.


 

R+L obálka dtto zpětný let Prešov – Bratislava zn.3x 30h + 10Ks L1 + L8(!) raz.Prešov 18.5.43 – Blava. Kat.1500,-

300,-

581.


 

L obálka do USA smíšené L2 + L5 + L7 raz.Bratislava 25.4.41

320,-

582.


 

L obálka do USA smíšené L2 + L4 + L8 raz.Bratislava 26.4.41, chybí chlopeň

550,-

583.


 

Doplatní 1939 předběžné, 2 ks soud.obálek čs.doplatní 60h/neplatné a 1Kč raz.pú IV.39

300,-

584.


 

2 ks soud.obálek D7 + výplatní 2x 10h jako doplatní resp.D8+4 raz.pú 1942

540,-

585.


 

Doplatní I 1939, série svislý rastr D1-12y. Kat.Pofis 2600,-

D1/12 **

1.900,-

586.


 

Doplatní II 1939, série D1-11Y s průsvitkou. Kat.Pofis cca 450,-

D1/11 **

280,-

587.


 


 

Sbírky a partie 1939/45, zn. a série, část na albových listech. Kat.cca 400€

**/*/

1.200,-

588.


 

2x poštovní průvodka natištěný kolek 50h a 1K raz.pú 1943/44

200,-

589.


 

Celiny AH obrazové, CDV 4/19 raz.T.Sv.Martin 30.5.42 – cenzura OKW do Brna

C

240,-

590.


 

Adresní záznamní lístek Tiso, CAZ2 s DV „přerušené N“

CAZ2 **

400,-