ČESKÁ REPUBLIKA

483.


 

Přítisky/Brno 2005, VO 76 „Santon“ Kat.7000,-(náklad jen 300 PL !)

**

990,-

484.


 

Dtto VO 78 „Stará pošta“

**

990,-

485. 

Dtto VO 79 „Žuráň“

**

990,-

486. 

Příležitostné tisky, PT 19 „Napoleon“. Kat.600,-

PT19

200,-

487.


 

Propagace pošty, publikace „10 let čs.pošt.známek“ a 2 ks pamětních listů „vlp 1999“ a Cimerman 2015

250,-

488. 

Služební obálky, 4 ks roky 2013-14-15-16 včetně PF

C **

550,-

489. 

Dtto 3 ks roky 2016-17-18 včetně PF

C **

400,-

490. 

Automatové zn./Veveří 2000, základní série bez hvězdiček AU1B a PAL6 sign.Odehnal. Kat.min.1000,-

AU1 **

250,-

491.


 

AU1 bez tisku hodnoty (!) a PAL6 dtto signované autor Odehnal

AU1 **

320,-

492. 

4 ks bez hvězdiček DV 0,40Kč posun, 1Kč, dvojité tisky 5,40 + 1Kč a 8Kč chybotisky

AU **

550,-

493.

 

Obdobná sestava 4 ks bez hvězdiček vícenásobné tisky nominálů 5, 11, 13 a 14,40Kč + otazníky.
Kat.neuvádí

AU **

880,-