POLNÍ POŠTY  

Polní pošty I.sv.válka
 

852.


 

RU letecké/Przemyšl 1915, zelený lístek Fp raz.Fliegerpost Przemysl/Jänner 1915 + IX.54 + zens.(raz.A/typ IV) do Čech

750,-

853.


 

Pohled raz.Fp 488/19.8.18 + útvar.Luftfahrtruppen/Fliegerpark 1, pěkné otisky

300,-

854.


 

Rumunsko, pohled a lístek Fp útvar.Luftfahrt./Flgetap.8 (různé typy řád.raz.) + pú Brassó a Ep 170/1917

400,-

855.


 

2 ks - pohlednice a lístek Fp raz.Fp 656 a 185/1916 + útvary řádkové Flgkom.16 a kruhové Flgkom.14, přeložené (!)

320,-

856.


 

2 ks pohlednic raz.Fp 404/1917 a Fp 145/1918 + útvary kruh.Luftfahrt./Ballonabt.21 a řádkové dtto č.25, zachovalé

500,-

857.


 

Námoř.základny, 2 ks pohlednic raz.MFpP 1916-17 + útvar.rám.Zens./Seeflugstation Pola a dtto kruhové malé, výrazná raz.

500,-

858.


 

RU námořnictvo, 2 ks pohlednic rám.raz.SMS Alpha a SMS Bellona + MFpP 1917

180,-

859.


 

Pohled a lístek Fp raz.pú SMS Babenberg XII.1914 a SMS Arpád IX.1914 (soud na lodi), vybraná raz.

200,-

860.


 

Pohled atyp.útvar.kruh.raz.Post/SMS Friedrich 6.7.16 + MFpP

300,-

861.


 

Pohled (Almeria) řád.raz.SMS Orjen + pú Ercegnovi 1917

200,-

862.


 

Pohled (Dubrovnik) ovál.raz.Kriegsmarine/SMS Trabant + MFpP 1917 adres.FP

240,-

863.


 

Pohled (Šibenik) řád.raz.SMS Vulkan + pú Šibenik X.1918 adres.loděnice Pola

280,-

864.


 

3 ks pohlednic (2x místopis) rám.raz.modré + fialové a kruh.červené Zens/SMS Bellona 1915-17 + MFpP

290,-

865.


 

3x pohled raz.útvar.SMS Pelikan + MFpP a pú SMS Monarch (2) a Habsburg z let 1914-18

400,-

866.


 

Bar.umělecký pohled „zničení fr.ponorky Curie dělostřelectvem“ raz.MFpP 1915 + útvar.pevnost.dělostřelectva

P

130,-

867.


 

RU Fp, pohled raz.Fp 1062(!) 11.10.1918, slušný otisk. Kat.Rainer min.800b.

400,-

868.


 

Pohled (Kotor) raz.Fp 1066(!) 6.9.1918 + útvar.Etap.st. Kat.Rainer 800b.

400,-

869.


 

RU špitály, 2 ks pohlednic raz.Kriegsspital Sternthal/Pettau b+d 1917 + útvar.Reservespit.Jungbunzlau +
cenz.- Sudějov

190,-

870.


 

2 ks pohlednic Bosna (kroje, Dubrovník) kruh.a řád.raz.Reservespital Nevesinje + Mp 1914/16

190,-

871.


 

Partie 6 ks celistvostí raz. Epidemiespit.3/Desinfiziert Ep 265, Res.spit. Žleby. Feldspit. 304/Fp 481, 316/178 a 543 r.1917/18

190,-

872.


 

Fp speciální jednotky/pracovní, 2 ks lístků Fp útvar.Gesteinsbohrzug 8 a 14 + Arbeit.kom.Fp 224 dat.1916

180,-

873.


 

2 ks pohlednic (Bosna místopis) útvar.Radiostation Trebinje + pú 1917 a Pionierbat 10 + Ep Lesch 1916

170,-

874.


 

7 ks zajímavých celistvostí – raz.zastavena doprava (3), okresní raz.IX.59, Skikurs, nál.ČK/automobil, doplatné, aj.1914-15

490,-

875.



 

RU Fp propaganda, 2 ks pohlednic nálepky Pěší plk 10/2h a ČK 5h raz.Armee Felde + cenz.a pú okolo r.1916

170,-

876.



 

3 ks pohlednic (bar. umělecké Erzh.Friedrich, Kaisr Wilhelm a v.Hotzendorf), útvar. raz. Seearsenal +
MFpP 1916, zachovalé

P

300,-

877.


 

RU Fp Levanta, pohled (Beirut) dvojjaz.raz.Fp mil.mis.Jerusalem 1917

220,-

878.


 

Pohled (Cařihrad) útvar.raz.automobil.dělostřel.bat.9 + Zens.,dat.9.2.1917

280,-

879.


 

Pohled dtto raz.W1 (Wien dodatečné znehodnocení) + cenz., dat.Cařihrad 1.6.1916 útvar.dtto

140,-

880.


 

RU Fp Ukrajina 1917, pohled (bar.Kijev) raz.Fp 227/6.1.17 + útvar.Mob.Pferdedepot (koňský dvůr)

200,-

881.


 

RU Fp Černá Hora, pohled (Monastir) útvar.Gendarmeriekom.Podgorica + Mp 1916

150,-

882.


 

RU Fp Albánie, pohled (Scutari – albánský četník v terénu) útvar.raz.+ cenz. + Fp 619/1918

120,-

883.


 

Zastavená doprava/RU – zajatecké Srbsko 1915, lístek Fp zajatci do Niš raz.pú 8.11.15 + cenz.+ raz. „Verkehr eingest. Zurück“ + pozn.Gestorben (zastavená doprava, padl), vyjímečná kombinace

500,-

884.


 

RU zajatecké, pohled a lístek Fp útvar.raz.Kriegsgefangenenlager Törökkanizsa + pú 1915 a Kgf.lager
Knittelfeld 1917

390,-

885.


 

Německá Fp + RU námořníci, lístek RU Fp raz.Fp 179/22.7.16 + útvar.Motorbootparkkom.Deutsch Fp 179 Orsova, dv

300,-


Čs. polní pošta
 

886.


 

Kurýrní pošta/Itálie-ČSR 1919, pohled+zn.Venezia 10h mimo raz. „Velitelství Československé/v Terstu“ dat.12.2.19 adres. Praha

750,-

887.


 

SHS – ČSR 1919, pohled (Zagreb) raz. „Odbočka kurýrů Čsl.republiky/v Záhřebě“, adres.Praha

750,-

888.


 

Kurýrní pošta ČSR, pohled (B.Bystrica) raz.pp 38/27.3.20 + útvar. „Kurýrní odd./2.čs.pěší divise“, adres.Čechy

1.200,-

889.


 

Čs.legie Rusko, zajatecký lístek ruské útvar.raz.1.čs.pluk, dat.Žitomír 5.1.1918 na 2.pluk, přeložené

440,-

890.


 

Lístek raz.dtto 1.čs.-sl.střelecký záložní pluk, odes.legionář Žitomír 26.12.1917 zajatci, vyjímečně pěkný otisk útvar.raz.

500,-

891.


 

Lístek dtto 8.čs.-sl.pěší Slezský pluk, raz.pú + cenz.Barišovka 13.9.1917, odes.zajatci, vybrané raz.dtto

650,-

892.


 

Pohled do Čech (legion.tisk - vánoční 1919) útvar. 7.stř. Tatranský pluk + pp bez čísla (slabý otisk)
dat.Sibiř 9.12.19

350,-

893.


 

Transporty legií ČSR, dopisnice Japonsko rám.raz. „Heffron 36“(2) suvenýr lodního poštmistra. Velmi ojedinělé

5.500,-

894.


 

Obálka do ČSR raz.pp 3 + útvar.10.pluk J.S.Koziny (Krasnojarsk 1920) adres.telegraf Charbin (Čína) přelep „odjel do ČSR transp.Pres.Grant/Vladivostok 22.4.20“ + raz.čs.pp 8, pěkná kombinace

1.200,-

895.


 

Malá obálka + dopis japon.tisk, útvar.raz.Čs.vojsko na Rusi/Finanční správa, dat.Vladivostok 22.5.20 –
Praha 5/13.7.20 (přepraveno hromadně kurýrem)

440,-

896.


 

Dopisnice do ČSR (legion.tisk) odes.Finanční správa/Irkutsk 22.6.19 – raz.YMCA+ útvar.Posádkové velitelství Č.Budějovice (přepraveno hromadně kurýrem), dv v okraji

300,-

897.


 

Obdobná zásilka, obálka YMCA + útvar.+ pú Č.Budějovice 11.6.20, odes. „XXII.transport USA America Terst“ na Moravu

420,-

898.


 

Čs.legie Itálie/ČSR, pohled (bar. „Prešpurk“) raz.Posta Militare 52 (hvězdičky/dlouhá 2) 18.1.19 + útvar.33.pluk

600,-

899.


 

Pohled dvojjaz.raz.Karvina 23.8.19 + útvar.25.domobran.prapor z Itálie

400,-

900.


 

2 ks pohlednic (1x propag.Preisig USA) útvar.italské raz.39.reg. resp.35.reg. + pp 75/1919

500,-

901.


 

Zajatecké ČSR - Itálie 1919, dopisnice Hradčany 10+5h raz.pú 1.6.19 (!) adres.čs.zajatci S.Benigno cenzury ČK Itálie

380,-

902.


 

Čs.legie Francie, fr.vojenská zálepka raz.pú 24.12.15 + útvar.voj.nemocnice 121/Marseille, odes.Čech na Čs.kolonii Paříž (Kupka)

550,-

903.


 

Kartografická sekce, pohled (Tours) na 22.čs.pluk Jarnac, raz.pú 4.6.19+nálepka sekce 5c zelená zoubkovaná + raz.sekce, v-rozmazaný text, hledaná kombinace

1.500,-

904.


 

Pohled (vada od přilepení) čs./fr.útvar.raz.FM, odes.24.pluk Cognac, dat.20.7.1919 do Čech

260,-

905.


 

Pohled na 23.pluk Cognac, útvar.raz.čs./fr.22.pluk, datováno XII.1918

300,-

906.


 

ČSR 1919, pohled (Opava) dvojjaz.útvar.21.pluk/pú + pú M.Ostrava 3.3.1919, Šnejdárkovo tažení

400,-

907.


 

Čs.pp 1919/námořníci Slovensko, 3 ks pohlednic (2x Bratislava) raz.pú Pozsony a pp 8(2) + útvary „Čs.námořnictvo“ resp. „Velit.1.prap.čs.nám.“(2) z r.1919

400,-

908.


 

2 ks pohlednic do ciziny–Wien(!) zn.15 a 20h raz.pp 38/1.10.19 a 26.4.20+tlg.útvary. Zásilky do ciziny ojedinělé

400,-

909.


 

Karpat.Ukrajina 1919/20, 2ks pohlednic (Karpaty,detail Užhorod) a obálka raz.pú Munkács pp 14(2)+čs.útvary

260,-

910.


 

Sestava 5 ks pohlednic zajímavá útvar.raz. – Velit.záp.skupiny, posádka Bratislava.II.brigáda, 8.divise,
autokolona 202+pp (4)

250,-


Zajatecká pošta I.sv.válka
 

911.


 

Zajatecké Srbsko/RU, 3 ks zásilek z a do táborů Niš, Leskavac a Dobrujčova (srb./ČK lístek a dopisnice RU), různé cenzury RU a Srbska 1915

240,-

912.


 

Srbsko/Francie – RU 3 ks celistvostí stejného zajatce – lístek do zajetí Niš/Srbsko a lístek + ČK a předtisk obálka tábora z a do zajetí Roche-Maurice a La Mure Francie, různá cenz.raz., pěkná kombinace

550,-

913.


 

Zajatecké Francie, předtisk lístek a obálka + dopis u tábora La Mure 1917 do Čech

160,-

914.


 

3 ks zajateckých lístků do (2) a z tábora Romans 1916/17 – 10.11.1918 (!) různé pú a cenzury, stejný zajatec

240,-

915.


 

Zajatecké Rusko/RU 3 různé zajatecké lístky do RU, vybraná raz.útvarů 10.evak.nemocnice, 729.Družina Razdolnoje a Taškent – Perovsk město z let 1914-17 od čs.zajatců, různé cenzury

300,-

916.


 

Zajatecké Řecko/Srbsko 1917, vojenská francouzská dopisnice raz. + cenzura Vojna Pošta 999/6.5.17
odes.Fp 603 (RU vojáci ze srbského zajetí po přechodu do Řecka !), adres.Soluň, hledaná kombinace

440,-


Polní pošta II.sv.válka
 

917.


 

Interbrigády Španělsko 1938, L obálka do ČSR, pestrá frankatura s příplatkovými zn.Katalánsko (5)
raz.pú 1938 (slabší)

750,-

918.


 

Obdobná L obálka pestrá frankatura mj.expres zn.a příplatkové dtto (2), raz.Barcelona 9.5.36

700,-

919.


 

Obdobná L obálka zn.raz.BI 8/6.9.38 + cenz., slabší otisky

650,-

920.


 

Čs.polní pošta 1938, úřední obálka pp 63/12.11.38 + útvar.pp adres.pp 6 – raz. „Zpět/Polní pošta zrušena“

240,-

921.


 

Čs.pp Francie 1940, pamětní list (A4) se všemi příležitostnými raz.čs.pp 4.5.40 + Camp Agde, fr.frankatura

260,-

922.


 

Obdobný pamětní list se zn.Francie a raz.čs.pp SP 2197/7.3.40

220,-

923.


 

Čs.pp GB, obálka zn.GB 2+ ½ d raz.čs.pp 15.4.1943+2 propag.nálepky adres.Austrálie–ojedinělá destinace (!)

300,-

924.


 

2 ks FDC USA Vlajky (Norsko a Francie) raz.Washington 1943 + cenzury USA/GB adres.čs.armáda/POB 226 London + raz.čs.pp A 5.9. a 7.11.1943

440,-

925.


 

2 ks obálek na a z čs.jednotky zn.raz.čs.pp Zborov 2.7.42 jako příchozí upravené raz.dtto (bez mečů) 10.7.43

220,-

926.


 

Propagační pohled, lístek a obálka na čs.jednotku, příl.raz.čs.pp TGM 14.9.42, Studenti 17.11.42 a
okupace 15.3.43

350,-

927.


 

Pamětní list čs.letecká 30h + MRŠ 60h s raz.Štefánik 4.5.41, číslované

220,-

928.



 

Pamětní list čs.zn.Legionářské 1919 s raz.E.Beneš 28.5.41, číslované

200,-

929.


 

Pamětní list se zn.čs.letecká 30h DZ2 (!) s raz.15.3.42

200,-

930.


 

Pamětní list Dunkirk zn.GB červené raz.pp A 28.10.44, číslované (náklad jen 350 ks!)

280,-

931.


 

Pamětní list čs.pp jako PF se zn.a modré raz.pp A 1.1.45

200,-

932.


 

GB FPO, partie zajímavostí – obálky raz.Air ministry 1940, lodní HM Ships + cenz.1942, RAF Base 1943, telegram + cenz. 1941, 2x služební R FPO 60/1941 a FPO 528/1942 dosílané

750,-

933.


 

Partie 13 ks celistvostí, většinou služební zásilky s raz.útvarů, spec.jednotky, červená raz.FPO,
HQ jednotky (1x tajné), aj.

1.400,-

934.


 

Australská + NZ FPO v GB, sestava 7 ks obálek různá raz.FPO + cenzury, spec.obálky/celina, adres.Austrálie a Nový Zealand z let 1940-42

650,-

935.


 

Kanadská FPO v GB, partie 16 ks obálek různá raz.FPO a cenzury, 1x na RAF St., 4x raz.Canada,
FPO 1942-43, 11x různá FPO GB + útvary kanadských jednotek

1.500,-

936.


 

J.Afrika FPO GB, 4 ks obálek z a do J.Afrika různá raz.a cenzury, 1x RAF WAF, FPO SC2 z let 1941-43

330,-

937.


 

USA APO 1942-44, sestava 15 ks celistvostí vč.1x celina GB, 4x letecké se zn., různá raz.APO a cenzury, adres.GB (2), USA (8), adres.APO (3), 1x ČK, 4x nedoručitelné, aj.

750,-

938.


 

Č+M vládní vojsko/Itálie 1944, obálka do Č+M + 2 dopisy dat.XI.1944, odes.FP 37787C + cenzurní raz.

150,-

939.


 

2 ks lístků Fp raz.Fp X.1944 + cenzury do Č+M, odes.FP 37787D

260,-

940.


 

Slovenská pp 1939 Polsko, lístek pp upravené raz.Pol.pošta 8 S.P.a 20.9.39 + cenz., adres.3 pluk Zvolen

390,-

941.


 

4 ks lístků pp (3 druhy/1x čs.vzor) upravená raz.pp 6a, 8a, Ústředna pp a pú Zvolen + cenz. Na pp 6
z let 1941-42, prošlé

350,-

942.


 

Sestava 4 ks celistvostí raz.pp 6a, 8b, 8a(2) + cenzury z let 1941-42, prošlé

400,-

943.


 

Zajatecké/GB 1944, úřední L celinový zálepní arch GB 2 a ½ d Mi FLF 2II adres.STALAG 344 Německo +
pú 1944 + cenz.

C

260,-

944.


 

Obálka s přelepkou „Returned by censor…“ GB 1942 a celina FLF 2II **

/C

240,-

945.


 

Zajatecké ČSR předtisk lístek „Znojmo 3/zajatecký tábor“ odes.Mikulov/Bavorov – táborové raz.

220,-

946.


 

Obálka z Německa/Fr.zóna zn.raz.11.6.46 adres.“Zajatecký tábor Kutná Hora – kasárna“

200,-

947.


 

Internační tábory ČSR, 2x evidenční lístek + umístěnka internované (stejná osoba) formuláře + raz. „Internační tábor v Novém Bydžově“ dat.1945/46, archivní otvory děrovač.

300,-

948.


 

Zajatecké Francie – Slezsko, proviz.obálka do Bystřice u Těšína, raz.Bourges 1947+táborové cenz.raz.Lager 52

120,-