ZÁBORY, Č+M, SLOVENSKO  (číslování dle katalogů Profil, Trojan a ZSF)  

Zabraná území
 

682.


 

Maďarský zábor/Slovensko 1938 přetisk, obálka do Budapesti čs.meziarší 50h 345Ms přetisk „Kassa…“ (kat.neuvádí!) + maď.zn.1-5f raz. Kassa 11.11.38 + Visszatért, jemně přeložené

350,-

683.


 

3 ks obálek do Č+M (2) smíšené frankatury (2), raz. Kassa + Visszatért (2) 1938/43

200,-

684.


 

Partie 4 ks obálek (2x R/Ex) pestré frankatury (2x smíšené, 1x dvojitá perf.40f) raz. Kassa (3) a Losonc + V XI.1938

450,-

685.


 

Pošt..formulář Budapest 17.5.44 – doplatní 10+20f raz.Losonc 18.5., přeložené se stopami pošt.provozu

300,-

686.


 

Polský zábor 1938, obálka smíšené 50h + 25Gr raz.Karwina 1/10.10.38

180,-

687.


 

Vrácené území 1938, obálka do M.Ostravy zn.Polsko 10Gr čs.raz.Morávka 9.12. + čs.zn. 2x20+10h polské raz.Morawka 9.12.38 + kašet, jemně přeložené

1.300,-

688.


 

Německý zábor/Slezsko 1942 vlp, dopisnice 6Pf def.raz.vlp Oderberg – Mosty/Zug 4618/31.3.42 do Krakova, jemný lom

260,-

689.


 

Sudety/přetisk WSF, čs.aršík 2Kč přetisk WSF

**

250,-

690.


 

Obálka smíšené 1Pf + čs.333-4 přetisky WSF + přetisk na obálce (!) proviz.raz. Reichenberg 8.10.38 z ochoty

360,-

691.


 

Obálka do Vídně čs.zn. 2,50Kč přetisk WSF + proviz.raz.svastika B.Kamnitz 3.10.38, signované

330,-

692.


 

Výstřižek meziarší čs.zn. 50h přetisk Mi 63 upravené raz. Karlsbad 4.10.38

500,-

693.


 

2ks obálek smíšené 2x1+4Pf+50h 331 přetisk WSF upravené raz.Reichenberg 20.10.38 resp.12Pf+50h 339 proviz.raz.Bilin 28.10.38 svastika

290,-

694.


 

Firemní předtisk obálka do Brna, čs.zn.1Kč červené upravené raz.Saubsdorf X.1938 + kašet svastika – čs.raz. Censurováno (2) + čs.doplatní 1Kč raz.Brno 4.10.38, drobné skvrny

240,-

695.


 

Č+M příležitostná razítka, lístek něm.zn.3Pf nevydané raz. Č.Budějovice 15.3.39/návštěva AH (neuskutečněné !)

290,-

696.


 

Sudety/provisoria 1938, 2 ks obálek smíšené čs./něm.zn. a 2 ks čs.celin přelepy, různá proviz.raz., 2x firemní

240,-

697.


 

Sestava 8 ks lístků různá proviz.raz.pú X.1938 – II.1939, část prošlé

240,-

698.


 

LZ 1938/39, pohled (Cheb letecký snímek) zn.50f raz.Rhein Lp 13.8.39 + kašet LZ/Dfahrt 1939 - Eger

450,-

699.


 

Pohled 50Pf raz. Rhein Lp 1.12.38 + kašet LZ Sudetenlandfahrt – Reichenberg 2.12.

140,-

700.


 

Lístek do Vídně zn.529-32 raz.Rhein Lp 1.12.38 dtto – Wien 5.12.

450,-

701.


 

OT 1938, propag.obálka do Wallern, smíšené čs.OT 10h (!) + něm.3Pf proviz.raz.Ober Rochlitz 3.11.38, vyjímečné

450,-

702.


 

Předtisk obálka Pošt.spořitelna Praha, zn.20Pf raz.Marienbad WSF 10.12.38 – raz.spoř.+ „Devisy“

260,-

703.


 

Vojenské/vlp, obálka útvar.raz.něm.Fp (2) na noviny Berlin, proviz.raz.Bahnpost 20/Tetschen – Leitmeritz 3.2.39

200,-

704.

Zastavená doprava, soudní obálka na Fp raz. + úřední (4) Kaplitz 13.9.44 + „Zurück, derzeit nicht…“(2)

220,-


Protektorát Čechy a Morava
 

705.


 

Čs.předběžné/letecké, L firemní obálka do USA, čs.zn.2+3Kč L9II (!) + L10III raz.Praha 20.3.39 – Praha 7 + číslovačky, židovská korespondence. Kat.min.600,-(+500)

750,-

706.


 

R+L obálka na Slovensko, krajová 2páska 2Kč L9II (!) + L8 raz.Praha 15.4.39. Kat.min.500,-(+ 500)

750,-

707.


 

L obálka do Anglie. čs.zn.308 + L8 + 4blok 30h L15 raz.Pardubice 13.6.39 + DK Praha 7 + zálepka, přeložené/dv. Kat.1000,-

650,-

708.


 

L obálka do Ostprussen/Königsberg, čs.zn.60+20h + Č+M 1K raz.M.Ostrava VIII.39+přelepka „Auslandsbriefüberwachungst.“ + raz.cenzury Wehrmacht, dosílané, velmi ojedinělé

500,-

709.


 

R obálka do Rumunska, pestrá frankatura vč.přetisk 5-20h + čs.zn.331, 334, 340K, aj. raz.Brno 3.10.39 + DK – Brasov 7.10.

380,-

710.


 

Přetisk 1939, série 1-19, část krajové, 2Kč vada zoubk. Kat.cca 1000,-

1/19 **

400,-

711.


 

Svislá rohová 2páska 10Kč 19K kupon s deskovou značkou 1A. Kat.cca 2200,-

19 **

1.350,-

712.


 

Krajový 4blok 10K 19KH/2x horní kupon. Kat.2160,-

19 **

990,-

713.


 

Série 4bloky 1-19, část krajové. Kat.min.5600,-

1/19 **

2.000,-

714.


 

Krajiny I 1939 návrh, studie zn.3K 36 B.Heinze (z upomínkové publikace)

ZT

350,-

715.


 

Dtto návrh zn.4K 37 B.Heinze

ZT

350,-

716.


 

Dtto návrh zn.50h 41 B.Heinze

ZT

350,-

717.


 

Dtto návrh zn.5K 45 B.Heinze

ZT

350,-

718.


 

Červený kříž 1940, 60+40h 50 krajový 18blok kombinace kuponů s 2x K50 DV „přerušené e“ (6.sloupec). Kat.min.440,-

50 **

280,-

719.


 

3 ks obálek (2xR) se zn. 50-51 v úpravách 50Vk-20,50KP+51Vk-20+K,3x51KL+KP(3) raz.pú X.1940. Kat.min.300,-

240,-

720.


 

Výročí 1942 přetisk, krajový 4blok 1,20K 72 s DZ ** (2) a TV – bez 1 v 15.III.1942. Kat.min.560,-

72 **

400,-

721.


 

AH 1942, horní a dolní vodorovné podkovy série 74-7 Vk 6+7. Kat.660,-

74/7 **

240,-

722.


 

R propagační FDC série 74-77 raz.Prag AH 20.4.42

120,-

723.


 

Den známky 1943, sestava bloků (20+20+20+50zn.) 102 různé identifikované deskové vady dle ZP

102 **

320,-

724.


 

Propagační pohled + zn.60h raz.Iglau/Den známky 10.4.43

130,-

725.


 

Heydrich 1943, 2x 4blok + 3 a 2páska 60+440h č.111 výrazné odstíny a deskové vady „1804“ resp. „1842“

111 **

180,-

726.


 

Novinové 1939, 2x rohový 4blok 5h NV2 deskové značky 1-39 úzký rám. Kat.1900,-

NV2 **

990,-

727.


 

Sestava rohových zn.s DZ NV1-9 **/* celkem 31 zn. L/P (5h 21 ks) vč. vzácnějších DZ

NV1/9

800,-

728.


 

Předtisk obálka Národní souručenství/tisk.služba s novinová 5h raz.Praha 8.6.42

280,-

729.


 

Novinové 1943, sestava rohových zn.s DZ NV10-18 celkem 27 ks L/P, část nálepky v okrajích mimo zn.

NV10/18**

460,-

730.


 

Doruční čs.předběžné, firemní R+Ex obálka smíšené s přetiskem raz. Frenštát 9.9.39 – doruční čs.DR2 Olomouc 11.9.

990,-

731.


 

Služební obálka Ministerstva pošt Brno 17.2.40 na pú Slatinice – poplatek 2,70K (?) uhrazen 2+3páska doruční červená DR2 + výplatní 2x 10h 21 raz.Slatinice 20.2.40, přeložené. Vyjímečné

1.800,-

732.


 

Doplatní, svislý pás meziarší 50h DL6 s DZ 3-40/3A-40(!). Kat.3000,-, malý výskyt této desky

DL6 **

2.000,-

733.


 

Úřední obálka ministerstva obchodu, propag.stroj.raz.Praha 5/13.4.40 – doplatní 2x 60h Olomouc, přeložené

180,-

734.


 

Provizorium Hranice 1940, dopisnice 50h raz. Střítež 8.6.40 – zn.10h přetisk „10“ Hranice 10.6. Katalog neuvádí

550,-

735.


 

Služební I 1941, kompletní série SL1-12 rohové 4bloky s DZ 1-41 a 2-41 (SL7+DZ 3-41). Kat.cca 1800,-

SL1/12 **

800,-

736.


 

Spodní krajové 20pásy SL1-12 s DZ 1/2-41. Kat.cca 2180,-

SL1/12 **

1.500,-

737.


 

Úřední předtisk obálka zn. 80h SL5 raz.Praha 13.8.41 + ozdobné atypické raz. „V“- adres.prezident + raz.14.8., pěkné

500,-

738.


 

Služební II 1943, kompletní série SL 13-24 rohové 4bloky DZ 1-43 a 2-43

SL13/24**

450,-

739.


 

Spodní krajové 20pásy SL13-24 s DZ 1/2-43. Kat.cca 680,-

SL13/24**

420,-

740.


 

Terezín 1943 zkusmý tisk, ZTB slabé mraky černá, zoubkování cca 10. Kat.neuvádí (patrně tisk aršíku pro delegaci ČK s ZT perforace) **

ZT

1.500,-

741.


 

Výstřižek balíku (!) Pr1A s DV ZP 24 „suk na kmeni“ raz.H.Králové 11.8.43, výrobní dvp. Kat.min.10200,-

5.000,-

742.

 


 

Č+M sbírky 1939-45, sbírka zn.vč.přetisku 1939 kupony, DZ v rohových zn., meziarší, aj. zasklené na albových listech v pérových deskách. Kat.6000,-

**

2.600,-

743.


 

Téměř kompletní sbírka vydání 1939-45 raz.dtto. Kat.cca 1500,-

600,-

744.


 

Celiny Č+M čs.souběžné, CDV34 1.díl + zn. přetisk 8+30, R nálepka vlp R vlevo raz.Praha – Hrob 68/5.9.39, ex Kvasnička

C

1.000,-

745.


 

Obrazové 1939, dopisnice CDV6/2 Č.Budějovice (stažená z oběhu !). Kat.200,-

CDV6 **

150,-

746.


 

L dopisnice CDV7 + zn. 6K+50h raz.Praha 10.2.41 + Praha 7 + kašet Lp Nordamerika N.York + cenzura OKW

C

450,-

747.


 

2x dopisnice 60h CDV9 + CDV11. Kat.850,-

CDV9/11**

390,-

748.


 

Sestava dvojitých dopisnic CDV5-8-10-13-14-19-20. Kat.970,-

C **

400,-

749. 

Spiciální pošta 1944/nálety, zálepka 1,20+3K s okraji a raz.Brünn Ab (!) 23.11.44 + R nál.Brno 2 – stroj. raz. Brünn 23.11., adres. ředitelství pošt Brno. Spec.raz.použité po náletu (20.11.44). V této podobě velmi vzácné

9.900,-

750.


 

Spěšná zpráva, 2 ks formulářů CSZ1 červený a CSZ2 zelený, neurčené typy. Kat.min.700,-

CSZ1/2**

320,-

751.


 

2 ks CSZ1 červený a dtto německý vzor (!) raz. S.Ostrava 29.8.44 adres. Zlín, zajímavá kombinace

CSZ1

460,-

752.


 

Mezinárodní odpovědky 1939, CMO1 raz.Praha 26.7.39. Kat.1400,-

CMO1

750,-

753.


 

Perfiny, sestava 8 zn.různé perfiny/polohy dle schematu, razítkované

240,-

754.


 

Pamětní tisky, list „Hitler – Jugend BuM – Gebietssportfest…“ + svastika, zn.4x AH raz.akce Olomouc 16.7.42 PR102 (2)

150,-

755.


 

„100 let pivovaru Plzeň 1842-1942“ se zn.(2) a příl.raz.akce Plzeň 6.10.42

180,-

756.


 

Celistvosti, R/Ex obálky do Prahy, R provisorium Suchomasty 8.8.44 a doplatní Olomouc 22.1.43 – potrubní pošta Praha

260,-

757.


 

3 ks obálek do ciziny (N.York, Berlin, Zagreb) a dopisnice 50+10h na Slovensko, pěkné frankatury, různé pú + cenz.1941/44

390,-

758.

 

 

Partie celistvostí z období 1939-40 většinou firemní s raz.ČSR vzoru

150,-

759.

 

 

Partie celistvostí, část R, většinou firemní, část Sudety

290,-

760.


 

Partie 13 ks celistvostí, např. 3x Sudety, čs.pp, 3x přetisk 1939, aj.

380,-

761.


 

Č+M propaganda, nálepka „Bolševismus nikdy“ hnědá zoubkovaná + návrh/studie B.Heinze – rytina z upomínkové publikace

ZT

450,-

762. 

Firemní obálka Praha 1944 + % nálepka dtto Bolševismus nikdy!

220,-

763.


 

Obálka předtisk „Český národně socialistický tábor – Vlajka Brno + znak“ tiskopis v místě Brno 1942

200,-

764.


 

2x použitá služební obálka pú Třebechovice 3.7.40 /fa Tungsram Praha – poukázka) – Hranice + nálepka atyp. „V“

320,-

765.


 

R obálka adres.pres.dr.E.Hácha Praha–Hrad, zn.raz.H.Králové 31.7.41+V raz.-příchozí Kancelář státního prezidenta 1.8., nešetrně otevřeno, jinak dekorativní

380,-

766.


 

R obálka zn.raz. Chlum u T. 21.6.40 adres. „JUDr.O.Fischer ministr vnitra“

180,-

767.


 

Zastavená doprava Č+M, firemní L obálka (Stock Cognac Plzeň – Božkov A5) do Terstu, zn.raz. Plzeň 6.9.43 + cenz. OKW + raz. „Zurück – Bis auf Weiteres nicht zustellbar“, přeložené

550,-

768.


 

Generalgouvernement 1943, dopisnice 12Pf raz. Warschau 4.10.43 do Poličky – raz.Zurück + pozn./zrušené a doslané

240,-

769. 

R+Dob zn.raz. N.Bydžov X.1943 – Chodorow 7.11. + pozn.Zpět/dobírky do G.G.nepřípustné – N.Bydžov 12.11.

440,-

770.


 

Zastavená doprava Č+M 1945, firemní obálka a pohled (Vyškov) zn.AH 1,20K raz.poštovny Přímětice resp.60h Wischau 16.3.45 + raz. „Zurück/z.Zt.nicht zustellbar“ (nedoručitelné – fronta), zachovalé

440,-

771.


 

2x obálka Blansko – Brodek u N. a zpět, zn.raz.III.1945 + různá raz.zastavené dopravy (fronta), pěkná sestava

440,-

772.


 

Poštovní spořitelna 1941, karta „Ausweiskarte Postsparbuch D.Reichspost“ svastika

100,-

773.


 

Německá služební pošta Č+M N Fp, 3 ks obálek a pohled (Praha) raz. Deutsche Reichspost písmena m-r-s(2) + útvary Fp z Prahy, 3x služební zásilka do Míšně, malý výskyt

390,-

774.


 

Pohled (Klatovy) raz.poštovny DD BuM/Behör.stelle 20/Klatau + Prag PLST 19.3.40 + útvar

380,-

775.


 

Letecké, obálka raz.Prag DD BuM (malé) 28.7.41 + útvar Fliegerkomp.42 (Praha.Gbely) vč. dopisu

180,-

776.


 

Přelep obálka „Gericht 10.Panzer-Div.Prag“ + útvar + Prag PLST 4.1.44 + Fp úředně v Praze

220,-

777.


 

Přelep obálka „Zentr.Ersatzlager 20 Prag“ + útvar + Prag 2 DD BuM 9.11.44

200,-

778.


 

Lístek Fp raz.Theresienstadt DD BuM 29.11.40 + útvar.raz.

200,-

779.


 

Speciální jednotky Č+M 1942/43, 3 ks pohlednic z Č+M adres.příslušníkovi „Polizei – Batallion Böhmen“ do M.Boleslavi (výcvik) a Lübeck (nasazení po náletech)

420,-

780.


 

Německé obsazení ČSR 1939/německá Fp, obálka raz.FP 28.3.39 do Vídně, odes. „Ubungspostnumer 101102/Plst. Regensburg“

400,-

781.


 

Celá balíková průvodka (bez podacího dílu) do Německa, voj.zásilka– raz. útvar Bat.970, z. Č+M 2x 2,50K (snížené výplatné) raz.Praha 14.8.40 + celní poplatkový lístek, vyjímečné

1.500,-

782.

Obdobná průvodka, jiná raz.útvarů (2) zn. 5K raz. Praha 19.8.40 – Göppingen 29.8.

1.500,-


Slovensko
(číslování dle katalogů ZSF a Földes)
 

783. 

Přetisk 1939, série 2-22 vč.10Kč (dv – jemné skvrnky) jinak zachovalé- Zk.Gi.,Mr.,Synek. Kat 400€

2/22 **

6.000,-

784.


 

20h č.4 převrácený posunutý přetisk, signované

4 **

440,-

785.


 

Krajový 10blok 50h č.8, 2x spojené typy I+II (II.typ pouze ve spodní řadě

8 **

400,-

786.


 

Rohový 4blok 1,20Kč č.3 DZ1 úzký okraj

13 **

160,-

787. 

3,50Kč modrý přetisk č.19b. Zk.Mr.,Kar.

19 **

900,-

788. 

Krajová 4Kč č.20. Zk.Kaufmann, Kar.

20 **

220,-

789.


 

5Kč č.21. Zk.Kaufmann, Kar.

21 **

330,-

790.


 

Sestava posunuté přetisky 10h/6blok č.3, 4blok a krajový 6blok (2x spojené typy I+II) č.4 barevné odstíny. Zk.Ša.(3)

3/4**

400,-

791.


 

Partie krajové 4bloky č. 4, 6-10, 12, 14, 16 a 17. Kat.cca 800Sk

**

290,-

792.


 

Zkusmý tisk přetisku 4blok červený (pro zn. 5h-1K) tlustý papír s tiskem %. Zk.Sy., zvrásněný papír

ZT

800,-

793.


 

Obálky do Č+M smíšené kat.Synek 4/6 resp.2-7/9-10 raz.Bratislava tlg. 12.6. a Blava 1/24.6.4.39

360,-

794.


 

AH 1939 přetisk, 50h a 1K 23B zoubk. 10 ½ a 24C 12 ½ : 10 ½

23/4 **

440,-

795. 

4blok 50h č.23 SOP úplný strojový obtisk přetisku. Kat.100€

23 **

2.000,-

796. 

Spojka 50h S23A posun perforace ve spojce. Zk.Ša.

23 **

260,-

797.


 

Část archu (20+20 zn.) s 5x meziarší 50h spojka S23A o 4 zn.. uvolněná perforace v okraji. Kat.min.400Sk

23 **

200,-

798.


 

Spojka 50h S23B ř.z. 10 ½. Zk.Gi. Kat.150€

23 **

3.000,-

799.


 

8blok zkusmého tisku přetisku (pro zn.č. 23-24) červený na žlutém kartonu. Zk.Sy. Kat.min.360€

ZT

4.000,-

800.


 

AH 1939, 2páska 10h č.26 zoubkování A+C (pravá zn.C4) ř.z. 12 ½ : 10 ½. Zk.Ša.

26 **

3.000,-

801.


 

20h č.27C ř.z. 10 ½ : 12 ½ ojedinělá kombinace C13 (!). Zk.Ša. Kat.187€

27 **

3.600,-

802.


 

Štefánik 1939, 1Ks č.36 vynechané 2 perforační otvory ve vodorovných řadách. Kat.neuvádí

36 **

220,-

803.


 

Nevydané, krajové 40h a 1Ks nezoubkované NZ34N a NZ36N. Kat.95€

34/6 **

1.800,-

804.


 

Tiso , 70h č.44Y levý dolní rohový 50blok s DZ A1 a TV – dolní řada světlejší barva (10). Kat.min.30€

44 **

380,-

805.


 

Memorandum 1941, série 56-8 miniatury archu (4x 4bloky rohové) vč. DV. Kat.165€

56/8 **

2.800,-

806.


 

Tovaryšstvo 1942, dolní 25blok 1Ks č.76 s TV – hlubotiskové čáry na 5 zn., dekorativní. Kat.min.100€

76 **

1.400,-

807.


 

Portréty 1943 nevydané, nezoubkovaná 80h NZ81N sign. MDVP pošta. Kat.165€

81 **

2.000,-

808. 

Dětem 1944, aršík H119

H119 **

290,-

809. 

Vodorovná spojka 119S. Kat.16€

119 **

200,-

810. 

Tiso 1945, spojka 10Ks 125S o 4 zn. Kat.20€

125 **

380,-

811. 

Dtto spojka 125S s DCH ZP 172

125 **

390,-

812.


 

Celistvosti 1944, R+Ex firemní podlouhlá obálka pestrá frankatura raz. Ružomberok 14.6.44 – Bratislava tlg.14.6.

300,-

813.


 

3 ks R obálek do ciziny (2) série 47-51 + 52-55, 76/78-9 a 90-3 + dofrankované, různé pú a cenzury

380,-

814.


 

3 ks R obálek do Č+M (2) série 3x84-6, 94-7 a 115-8 různé pú a cenzury

380,-

815.


 

Letecké 1939/43, 3 ks R+L obálek do Č+M (2) pestré frankatury s L2-4, L1-6, smíšené L3+7, 1.let Blava – Prešov, 2x cenz.

380,-

816.


 

Obdobná sestava 3 ks se zn. 41, 46 a smíšené L4+8 (!) dtto

550,-

817.


 

R+L+Ex obálka do Vídně, jednoznámková frankatura 20Ks (!) L9 raz. Bratislava 6.12.40 – Wien 10.12. + cenz. Kat.250€

500,-

818.


 

1.let 1943, 2x R/Ex obálky (Kuko) pestré frankatury + kašet Blava – Prešov + pú 18.5.43, 1x etapa do Zvolena (!), zašlé

480,-

819.


 

2 ks obálek dtto 1.let Bratislava – Prešov 18.5.43, 1x etapa do Zvolena (!), zašlé

440,-

820. 

Novinové ČSR 1938 osobnosti, novin.páska 5h Bratislava 1938 adres. „J.Országh krajinský prezident“

150,-

821. 

Novinové 1940, krajová spojka 5h SNV11Y průsvitka 1, 4 zn. spodní okraj nepřeložené (!). Kat.min.1300€, vyjímečný výskyt (odhadovaný počet 4 spojky), dekorativní

NV11 **

29.000,-

822.


 

Novinové 1943, svislá pseudospojka (!) 15h NV24 vynechaný tisk několika zn.+ nedotisky (2), přeložení z přeložky vč. vynechávky lepu. Vyjímečná kombinace. Kat.min.600€, odhadovaný počet 10-20 ks

NV24 **

16.000,-

823. 

Doplatní 1939, série 5h – 20Sk D1-12 svislý rastr. Kat. ZSF 2600Sk

D1/12 **

990,-

824. 

10 a 20Sk D11-12y svislý rastr

D11/2 **

280,-

825.


 

Nekompletní série 5h – 5Sk D1-4, 6-7 a 9-10 vodorovný rastr. Kat.480Sk

D **

200,-

826.


 

Doplatní II 1940 s průsvitkou, série D1-11Y vč. 60h DV ZP 92. Kat.min.450Sk

D1/11 **

190,-

827.


 

Celiny předběžné 1939, čs.dopisnice CDV65 raz.B.Štiavnica 30.3.39 na úřad Bratislava

C

280,-

828.


 

Mohyla Bradlo, CDV1+přetisk 50h+čs.20h do Č+M, příl.raz.Brezová/Štefánikovy oslavy 4.5.39 (FDC) dv v okrajích. Kat.Synek min.850€

CDV1

1.400,-

829.


 

3 ks dopisnic 50 a 70h (2) do Č+M, 1x Ex, různé pú a cenzury 1942-44

C

300,-

830.


 

Podací lístky tlg. 1939, CPL2a vzor C 1939 raz. Giraltovce 14.11.39

CPL2

260,-

831.


 

Příležitostná razítka Štefánik 1939, list papíru 6 zn.smíšené raz. Brezová p.B./Štefánikovy oslavy 5.5.39

130,-

832.


 

Obálka zn.AH příl.raz. 4 různé vč. autopošta S.Hory 30.5. a Brezová 21.5.

160,-

833.


 

Propagační tisk autopošty se zn. 10Sk raz.Bratislava/1.výročí 14.3.1940

250,-

834.


 

List papíru 9 zn. 8x různá raz.(!) 1.výročí 14.3.1940, v – drobné skvrny

160,-

835.


 

Pamětní list MRŠ (A4) „Národný bohatier…“ zn.příl.raz. Brezová p.B. autopošta 6.5.40

220,-

836.


 

Pamětní list (A4) 3 zn. AH raz. Prešov Matice 12.5.1940, zajímavý text/rozdělení nápisu – štát/republika 1939/40

190,-

837.


 

Pamětní list (A4) „Slovesnká autopošta“ doplatní zn. (9) raz. Bratislava autopošta/Dni Hlinkovej mládeže 9.6.40, přeložené

250,-

838. 

2 ks bar. umělecké pohledy J.Tiso (v) raz. Bratislava autopošta 14.3.40 resp. Ružomberok AH autopošta 30.10.39 + Bratislava volba prezidenta + výročí 26.10.39/14.3.40 z ochoty

250,-

839.


 

List papíru 5 zn. raz. Štrbské pleso/II.lyžařské mistrovství … 24.2.1941

150,-

840.


 

Sestava 5 celistvostí (2x pohled Bratislava a MRŠ 1940) různá příl.raz.Bratislava 7.4.39, autopošta 3.6.40, 9.9.42, 1.5.44 a Prešov 14.3.40, neprošlé

350,-

841.


 

Zastavená doprava pp 1944, obálka na pp raz.vlp Radošiná – Nitra 89/26.8.44 + raz. „doprava zastavená/Zpät !“, dv

1.800,-

842.


 

Vojenské 1944, 4 ks celé balík.průvodky s kolky různé pú 1944 – raz.útvar.protiletadlový pluk (2) a autopark Orechové

500,-

843.


 

Osobnosti Slovensko 1938, R obálka zn.raz. Praha XI.1938 adres. „PhDr.J.Tiso předseda slov.vlády, Vládní palác Blava“

500,-

844. 

R obálka % zn.raz. Žilina 3.8.40 adres. „A.Mach hlav.velitel Hlinkovy gardy, ministr vnútra Bratislava“

420,-

845. 

Exilová vydání po r.1945, 3 ks zn. „Slovenská republika“ 2-4-5Ks zoubkované, papír s průsvitkou (*)

(*)

380,-

846.


 

Slovensko/Hurban Vojanský 1997 zkusmý tisk, sestava 3páska 4Sk + FDC č.112 a ZT známky a obrazu FDC, autorský otisk rytiny, vše signované autorem Činovský

ZT

800,-

847.

Automatové známky, 3 ks nominál 11Sk (ojedinělý výskyt!), 16 a 18Sk

**

3.600,-