CIZINA - Evropa západ

RU a Rakousko (číslování dle kat. Michel West)
 

1316. 

RU PD císařské dopisy, složená obálka dat. 1787, R + raz. „Consilium zu Ofen…“, velká suchá pečeť Josef II (přepůlená)

2.100,-

1317. 

Složená obálka dat. 1832 + sign., raz. „Consilium zu Ofen…“, adres….Regium Moravio Gubernium…Brunam in Moravia…, velká suchá pečeť František II (přepůlená)

1.900,-

1318.


 

Složená obálka dat. 1840 raz. Wien, adres….Gubernium Brünn…velká suchá pečeť Ferdinand I (přepůlená)

1.200,-

1319. 

PD Morava, složený malý dopis červené raz. Brünn Franco 16.5.(1841)

240,-

1320. 

Předtisk dopis úřední zelené raz.Brünn (1849) + 2x červené Franco + úřední - Bennisch

120,-

1321. 

PD Čechy, složený dopis do Chomutova raz. „Von Brüx“. Kat.Votoček 262/1–70b./uveden rok 1822 (zde r.1821 !), pěkné raz.

250,-

1322.


 

2x složená obálka Cžaslau (1832) a dtto modré s dat. (1843). Vot.90b.

160,-

1323.


 

Složený dopis modré raz. Kreibitz + Franco (Chřibská 1845)

140,-

1324.


 

Složený dopis modré raz. Kuttenberg (1846). Vot.100b.

140,-

1325.


 

Složená obálka raz. „v.Mies“ (1824) do Prahy. Vot.1412/1-100b., suchá pečeť

200,-

1326.


 

Složený dopis modré raz. Olmütz (1832). Vot.1700/3m: 40b (rok použití 1834 – zde rok 1832!) - Pohrlitz

120,-

1327.


 

Složená obálka atyp. raz. „Podersam“ dat. 1837. Vot.1819/3-80b.

300,-

1328.


 

Složená obálka do Jaroměřic raz. „Posoritz“ dat. 1832, rudkou 12 (doplatek ?). Vot.1852/2-50b., zachovalé

190,-

1329.


 

Složený dopis raz. „Franco Wischau“ dat. 1844 – modré raz. rám. Brünn. Vot.2966a-100b., vybraná raz.

390,-

1330.


 

Vojenské, 3x složený dopis Iglau 1821 (Ludwig 8.inf.), Hradisch (Jäger Bat.1830) a modré Troppau (Herz.Nasau 29/1839)

300,-

1331.


 

Partie 8 ks různých recepisů pú Nikolsburg (Mikulov) z let 1813-1875, různá raz. (6), 1x zpáteční, 2x Dietrichstein

220,-

1332. 

Novinové 1838, ozdobné potvrzení o úhradě „Prager Zeitung“ dat. 1838

190,-

1333. 

RU 1850, série 1-5 raz., 2Kr tenký papír. Kat.min.200€

1/5

900,-

1334.


 

Složená část obálky v místě zn. 2Kr č.2X raz. Wien, přeložené

1.500,-

1335.


 

Výstřižek 3 + 6Kr 3X + 4X raz. R Gratz a 9Kr 5X červené raz. R Wien

180,-

1336.


 

Složený dopis 3Kr řád.raz. Eibenschütz (1852) - Kromau

140,-

1337.


 

Složený dopis 3Kr III.typ 3Y raz. Roverado (1858) do Belgiana

180,-

1338. 

Složený R dopis 3Kr + % 6Kr typy Ia + Ia raz. Prag + Recom

990,-

1339.


 

Merkur 1851, 0,6Kr modrá typ IIa těsný střih č.6

6 *

1.300,-

1340.


 

Celé noviny Oesterr.Volksfreund 1851 zn.0,6Kr č.6 (1x těsný střih) řád.raz. + adresa Bržeznitz + Zeitungs-exped.Wien 22.2.

990,-

1341. 

6Kr žlutá č.7 novinové raz., nižší kvalita – reparované, přesto malý výskyt. Kat.8500€

7

8.500,-

1342. 

Výstřižek zn. 30Kr červená Mi 8 (patrně novotisk) s orig. razítkem B.H.Budigsdorf + zn.6Kr (s částí Ondřej.kříže !) s raz. dtto (srovnávací), slušné střihy, zajímavé

3.500,-

1343.


 

RU 1858, 2Kr sv. oranžová 10IIc. Kat.3000€

10 *

2.800,-

1344.


 

2x výstřižek 5Kr 13II modré raz. Pržibram a 10Kr 14II Prag + firemní raz.(předchůdce perfinů)

13/4

140,-

1345. 

R složená obálka smíšené 2 emise (!) 5Kr č.20 + % 10Kr 14II raz. Komotau + Rekom – Leitmeritz, pečetě

390,-

1346.


 

3 ks složené obchodní dopisy se zn. č. 15, 20 (2), různé pú 1858-60

190,-

1347.


 

RU 1860, 2Kr č.18a. Kat.600€

18 *

1.200,-

1348.


 

3Kr 19a. Kat.500€

19 *

1.000,-

1349.


 

15Kr č.21a. Kat.400€

21 *

800,-

1350.


 

RU 1863, složený firemní dopis, zn. 15Kr + % polovina 10Kr č.34+33 červené raz. Recom. Wien 1864 - Wildenschwert

250,-

1351.


 

Partie 9 ks obálek, složených dopisů a celin (2), různé frankatury a pú, část v

180,-

1352.


 

RU 1867, 4x 15Kr č.39 I+II (2+2) hrubý/jemný tisk modrá raz. Marburg a Wien (3) 1869. Kat.cca 200€

39

400,-

1353. 

Maltézští rytíři RU, R obálka 10+5Kr raz.Seilerstätte+Recom 1879+% zálepka a adres „Commende Malteser–Ritter–Ordens Obitz“–Klatau, dv

270,-

1354. 

RU 1883, série (!) 44-49a zoubkování 10 (č.44-8) a 9 ½ (49a). Kat. (Spec.2016) 4045€

44/9 **

8.400,-

1355.


 

RU 1890, 50Kr žilkovaný papír 60F ř.z. 10 ½

60 **

200,-

1356.


 

RU 1899 zpáteční lístek, formulář „Rückschein“ zn.25h č.76 raz. Königswart 31.1.1900 – Plan 1.2.

400,-

1357.


 

Zpáteční recepis R dtto 25h Jaroslav – Rusko/Grubešov Lublin 1901, přeložené, zajímavá kombinace

390,-

1358.


 

Partie 7 ks celých průvodek (bez podacích dílů) pestré frankatury s raz. Wien 1894-1914, vč. doplatní zn., aj.

280,-

1359.


 

Smíšené 1900, dopisnice 2Kr + zn.1hell (!) raz. Tišnov 6.2.1900 - Brno

220,-

1360.


 

Jubilejní 1908, série 139 - 156 ve velmi dobré kvalitě (!) malý výskyt. Kat.1200€

139/56 **

6.200,-

1361.


 

Kompletní série + varianty zn. 139 – 156 raz.na 3 zaskl.alb.listech. Kat.120€

139/56

300,-

1362.


 

Jubilejní 1913, 1-35h č.139x – 149x na zaskleném alb.listu. Kat.140€

139/49 **

400,-

1363.


 

Faximile 10K FJ I, % tisk Filatelie Brno/M.Katz – Alfa pasáž

ND

200,-

1364. 

Celistvosti, obálka do Ruska zn. 25h Praha 1912, odes. V.Frič – vrácené/nedoručitelné % pošt. formulář Rusko + raz.(2)

250,-

1365.


 

Celistvosti 1898 – 1904, sestava 4 ks R obálek (1x Ex) adres. Paris 1904, Ithaka/USA 1902, 2x Čechy + obálka Ajaccia/ Korsika 1903, různé frankatury a pú, zajímavé destinace

450,-

1366.


 

Partie 7 ks celých průvodek (bez podacího dílu) pestré frankatury a raz. 1902-15 z čs.území, 1x perfin, aj.

320,-

1367. 

Novinové Merkur 1917, předtisk obálka (A4) Zbraně Tichý M.Ostrava, krajová 3páska 2h (!) raz. M.Ostrava 1917, zašlé

260,-

1368. 

Letecké 1918, série přetisk 225y – 27y bílé papíry, široké. Kat.50€

225/7 **

300,-

1369.


 

L obálka série přetisk 225xIA šedý papír + 185 + 189 raz. Lemberg – Wien Flg.13.6.18, přeložené

600,-

1370.


 

RU Fp cenné psaní, obálka 2h + zn. 3 + 1 + 2x25h raz. Wien 17.8.14 na Fp 103, pozn. „vermist/Retour“ – Wien 3.10.

200,-

1371.


 

Dodatečné znehodnocení, pohled (Hall) zn.5h raz.15 v kruhu

160,-

1372.


 

RU telegramy šlechtické, celý ozdobný telegram z Verony/Itálie do Vídně/RU, dat. 1859 adres. v.Windischgrätz, přeložené

350,-

1373.


 

Podací lístek tlg.raz. tlg.stanice Marienbad – Tachau modré, dat.1871, adres. Furst zu Löwenstein

120,-

1374.


 

Telefon.formuláře 1916, 2 ks zelený form.něm.a něm./čs.verze se zn. 30+10 a 30h raz. Kolin a Treibitz 1916

500,-

1375.


 

Obdobná sestava 2 ks něm.verze bílý a zelený papír 2x10 a 60h raz. Domawitz/Karlsbad a Teplitz – Schönau + služ.1916

400,-

1376.


 

Obdobná sestava 2 ks jiné druhy textu, bílé papíry, zn. 2x10 a 20h raz. Donauwitz a Košíře 1916

500,-

1377.


 

Pošt.formuláře, 2 ks tel.karta 2x 30h Brüx a „Rückmeldung“ 25h Olomouc – V.Karlovice 1911, složené

260,-

1378.


 

3x „Rückmeldung“ se zn. 25h barevné odstíny raz. Krumlov 1912, Praha 1909 a Olomouc 1911 – V.Karlovice, složené

360,-

1379.


 

Formuláře 1875/88, 3 ks průvodek s natištěnými kolky 5Kr/1875, 1885 a dvojitá dobírková 1888, neprošlé

270,-

1380.


 

RU doplatní 1908, 20h č.40y tenký papír. Kat.150€

P40 **

460,-

1381.


 

Doplatní 1916, 10K 57B raz. ř.z. 12 ½. Kat.140€

P57

460,-

1382.


 

3 ks celistvostí – nevyplacené raz.pú 1912-18 – pestré kombinace doplatních zn., raz.čs.území

290,-

1383.


 

Lombardsko – Benátsko 1850, složená obálka a dopis 15c raz. Vicenza – Verona a řád.raz.Lodi - Soresina

440,-

1384.


 

Vydání 1861, složená obálka 2x 5So č.12 raz.Vicenza - Palma

240,-

1385.


 

Vydání 1864, 3So č.20 raz. Kat.140€

20

400,-

1386.


 

15So č.23 raz. Janina. Kat.50€

23

150,-

1387.


 

RU pošta Levanta, série 53–61. Kat.110€

53/61 **

550,-

1388.


 

Partie zn. RU 1916-1945 + Levanta na předtisk listech. Kat.cca 360€

*/

500,-

1389.


 

Levanta 1902/1909 doplatní, sestava zn. P 1-5, 6xa-14xa, 6ya-13ya, 6xb-14xb, 6yb-13yb na 2 zasklených alb.listech. 2015€

P **

5.800,-

1390.


 

RU FP Srbsko přetisk I 1914/16, série vodorovný přetisk 1-21. Kat.650€

1/21 **

3.000,-

1391. 

RU FP nevydané Karel I 1918, série I – XIV. Kat.1300€

**

5.800,-

1392. 

Itálie nevydané Karel I přetisk 1918, série I – XIV. Kat.350€

**

1.200,-

1393.


 

Itálie spěšné přetisk 1918, série 24–25. Kat.120€

24/5 **

300,-

1394.


 

RU soudní doručovací známky 1899, celý formulář „Dowód doreczenia“ Lwow dat. VIII.1905 zn.34h č.2B ř.z. 12 ½ raz., slož.

500,-

1395.

 


 

RU sbírky a partie 1901-1918, nekompletní generální sbírka na 7 předtisk zasklených listech vč.např. 62, doplatní 1899, výplatní 1916/18, aj. většinou ražené. Kat.cca 190€

*/

400,-

1396.

 

 

Vydání 1890–1916, sestava raz. nekompletní série. Kat.cca 260€

260,-

1397.

 

 

RU a Rakousko, partie celistvostí a celin, většinou obchodní korespondence

170,-

1398.

 

 

Partie zn. Levanta, FP, Bosna, aj. razítkované, naceněné majitelem v albu A4/8 listů na 10800Kč

*/

2.200,-

1399.


 

RU celiny/přelep 1874, dopisnice chybotisk 5Kr přelep zn.2Kr raz.Oustí n/o. 6.12.74 – Brünn 7.12., pozn., pěkná kvalita

C

990,-

1400.


 

6 ks dopisnic „žluťásci“ MiG P3 a P15 pěkná raz.z čs.území, 1x vlp 4/1875, prošlé z let 1872-76

C

320,-

1401.


 

6 ks dtto německé verze různá raz. z čs. území (4), zachovalé

C

240,-

1402.


 

2Kr polská mutace raz. Krakau bh.1873

C

150,-

1403.


 

Celinové obálky, 15Kr Triest 1875 – Milano, 2x R zn. 5 + % 10Kr Eibenschitz a Kollin + Recom – Prag, stopy pošt.provozu

C

500,-

1404.


 

Dopisnice 2Kr italská verze + 3Kr raz. Görz 1879 do L.Maggiore

C

180,-

1405.


 

3 ks dopisnic 2Kr jazykové mutace P30/Slovinsko, P46/Polsko a P78/Ruth., prošlé z let 1876-90

C

240,-

1406.


 

Jubilejní výstava Praha 1908, dopisnice s přitištěnými zn. 3+5+10h (!)

C **

400,-

1407.


 

Dtto 5h + přitištěné zn. 3 a 5h raz.Praha výstava 18.10.1908 z ochoty, dekorativní

C

220,-

1408.


 

Jubilejní 1908/1914, sestava 8 ks dopisnic P207 raz.Wien, P221-2 ** (čs./něm.verze !), 4x P215 raz.příležitostná Praha–Wien–Troppau-Bodenbach

C

390,-

1409.


 

Dopisnice 5h do Norska (!) raz. Zwittau 7.3.15 + cenz.Brünn – doplatní 2x4Q raz. Christiania 14.3. + Retour, dekorativní

C

390,-

1410.


 

Sestava dopisnic (3) 2x Ex a R dofrankované/2+3Kr do Ruska a zálepka 3 + 2x1Kr s okraji, prošlé 1887-1918

C

500,-

1411.


 

Celinová obálka 5Kr příl.raz. Wien/Musik – Theater Aust. 1892 a soukr. dopisnice 3h D.Philatag 1911 + Wien

C

460,-

1412.


 

RU soukromé celiny, 3 ks firem.obálek (1x R) přitištěné zn. FJ I 3, 10 a 10+25h raz. Wien 1915/16, dv v okrajích, přeložené

C

220,-

1413.


 

Lístek a obálka přitištěné zn. 3h/Brno 1909 a 10+10h/Wien 26.10.08, firemní zásilky

C

180,-

1414.


 

4 ks novinové pásky 3 - 5h přetisk D.O.Alpen – Vereines z let 1910-18

C

180,-

1415.


 

RU Bosna a Hercegovina/Krajiny 1906, sestava zn. ř.z. 9 ¼ 29C – 41C celkem 13 ks zn.

29/41 **

1.600,-

1416. 

Sestava zoubkování 29A – 41A ř.z. 12 ½ č. 29G – 38G, celkem 18 ks různá sdružená zoubkování dle popisu, pěkný soubor

**/

2.000,-

1417. 

Kombinace zoubkování/dvojí 2, 3 a 5h kombinace dle popisu

**/*

220,-

1418. 

Dtto dvojí zn. 5, 6, 10 a 25h raz.dtto

240,-

1419. 

Dtto dvojí 5, 35 a 40h raz.dtto

180,-

1420. 

Dtto dvojí, 10, 40 a 50h raz.dtto

180,-

1421. 

Dtto stejné dvojí, zn. 1, 10 a 35h raz. kombinace 4144

180,-

1422.


 

Dtto stejné dvojí, zn. 3, 20, 40 a 45h raz. 4414

240,-

1423. 

Dtto 2h dvojí a 1, 3 a 20h trojí dtto

**/*

400,-

1424. 

Dtto 3x1K zoubkování dvojí (2) a trojí raz.dtto

210,-

1425. 

Zoubkování 5 (!) dle kat. Jánský 2h dvojí 4454 raz. a 1K trojí 5422 **

**/

550,-

1426. 

Kombinace zoubkování/trojí zn. 1, 2, 6, 20 a 30h raz. dle specifikace

450,-

1427. 

Dtto trojí 3x 50h raz.dtto

270,-

1428. 

Dtto stejné trojí 3, 5 a 40h raz. 4412

270,-

1429.


 

Nevydané, nekompletní série nezoubkované 29U – 41U, část krajové/rohové, celkem 13 ks (bez 1-5Kr). Kat.220€

 **/

760,-

1430.


 

Anuláty, sestava 15 ks zn. 29–38, 40–1, 2x33 a 37 vše s kruhovými otvory/znehodnocení po platnosti, pěkná sestava

**/*

900,-

1431.


 

Doplatní 1916, série P 14-26 (bez 15h P19) raz. Kat.188€

P

300,-

1432.


 

Čb. pohled Trebinje (bazar živá) zn. 5h MP Trebinje 1901 – Komárom, Trento dosílané

150,-

1433.


 

Poštovny, pohled (turecká čtvrť živá) zn. 5h raz. vlp Sarajevo – Bos.Brod 28.5.11 + rám. Post Ablage Semizovac do Grazu

2.200,-

1434.


 

Přední část bankovního dopisu zn.10h raz. MP + rám.poštovna MP Ablage Ostrožac a.U. 5.5.?

300,-

1435. 

R pohled (autentický fotopohled auta následníka Ferdinanda na ulici před atentátem 28.6.1914) série 121 – 3 raz. + R MP Sarajevo 28.6.17 (platnost zn. 1 den !) z ochoty

260,-

1436.


 

4 ks bar.pohlednic muslimské typy (3), 1x raz. MP Bos.Brod, 1x zn.5h Tuzla, 2x bez zm., různá kvalita

P

160,-

1437.


 

Rakousko Kärnten 1920 přetisk, série 321–39 vč. 329I „posunuté g“ a 328 VV – posunutý přetisk

321/39 **

180,-

1438.


 

Dopisnice 25h + 80h + 1K + přetisk D.Oesterreich spěšná 5h raz. 1921 do Berlina

C

140,-

1439.


 

Skladatelé 1922, série 418–20A+422–24A, 418+421 a 422B

418/24 **

290,-

1440.


 

Města 1923, carte maximum (rytina Innsbruck) se zn. 200Kr 437 raz.pú 1923

P

180,-

1441.


 

Letecké 1922/25, sestava sérií 425–32, 476, 483 a 487

**

380,-

1442.


 

Výplatní 1925, koncové hodnoty 1 a 2S č. 466-7

466/7 **

320,-

1443.


 

Letecké 1925 LZ, lístek do N.Yorku zn. 477+485-6 (!) raz. Innsbruck 12.8.29 + kašet LZ/Weltrundfahrt 1929 – Lakehurst LZ

1.500,-

1444.


 

LZ 1931, L lístek zn. 472 + 2x 481/2 raz. Wien 11.7.31 + kašet LZ Österreichfahrt Lf – Graz 12.7., adres. Sieger/Lorch

1.000,-

1445.


 

L lístek zn. 2x468 + 472 + 476 raz. Wien 19.4.27 – Malmö 20.4., příl.lístek 1.let Wien - Malmö

450,-

1446.


 

L lístek zn. 481+471 raz. Wien 21.4.27, předtisk 1.let Wien - Brünn – Breslau etapa do Brna

600,-

1447. 

L lístek zn. 469+480 raz. 1.let Salzburg – Klagenfurt 19.6.28, příležitostný pohled 1.letu, všechny náležitosti

800,-

1448.


 

L pohled zn. 469+480 raz. 1.letu Wien – Beograd 31.3.30 – etapa raz.dtto Graz 31.3.

800,-

1449.


 

Kluzáková pošta 1933, L pohled (R.Kronfeld) soukromá celina 50 + 12Gr příl.raz. Wien/Segel Flgp 19.1.33 + kašet

800,-

1450.


 

Krajiny 1929, série 498–511. Kat.1000€

498/511 **

2.200,-

1451.


 

ROTARY 1931, série přetisk 518–23. Kat.700€

518/23 **

1.900,-

1452.


 

Malíři 1932, série 545–50. Kat.320€

545/50 **

800,-

1453. 

Katolíci 1933, série 557–62. Kat.440€

557/62 **

1.300,-

1454. 

Zimní pomoc 1933, série přetisky 563–66. Kat.95€

563/66 **

280,-

1455.


 

Kroje 1934, 2S šedozelená 584. Kat.150€

584 **

460,-

1456.


 

3 a 5S č.586 a 587 krajová na výstřižku, raz.

586/7

160,-

1457. 

Dollfuss 1936, 10S č.588 raz. Kat.900€

588

5.400,-

1458. 

FIS 1936, série 623-26

623/6 **

480,-

1459.


 

Lékaři 1937, série 649-57

649/57 **

180,-

1460.


 

Vydání 1922–1937, sestava zn. a sérií, např. 586 **, 628–31 **, aj.

**/*

320,-

1461.


 

Příl. razítka 1928–1937, 4ks příl.lístků/dopisnice(1) pestré frankatury s raz.Vídeň veletrh(2), Orphen a pěvci 1928 a 1936/37, prošlé do ČSR

200,-

1462. 

Partie celistvostí, např. průvodka fialové raz. Vídeň 1906, MP Bosna Dobrlin 1917, R série 488–93, zálepka s 398, aj.

220,-

1463. 

Doplatní/přetisk D.Ö.1919, série P 64–74. Kat.180€

P64/74 **

500,-

1464. 

Doplatní 1925, série P 132–158. Kat.750€

P132/58 **

2.000,-

1465.


 

Přetisk AH 1945, sestava 2x 6Pf 661 + AIV nevydaná sv.fialová (!), AIV slabý obtisk, 660 posunutý předtisk, aj. Kat.3600€

**

3.600,-

1466.


 

Sestava 6x 5Pf vč. posunutý, převrácený a obtisk přetisku, výrazné odstíny, signované

**

290,-

1467.


 

5RM 696IA. Kat.600€

696 **

1.600,-

1468.


 

Antifa 1946 „Masky“, nevydané, zn. VI-VII. Kat.2600€

VI/VII **

18.500,-

1469.


 

Krajiny 1947, série 838–53. Kat.95€

838/53 **

150,-

1470.


 

Dtto série 838-53

838/53 **

150,-

1471.


 

Umělci 1948, série 878-84 raz.

878/84

100,-

1472.


 

Kroje 1948, 5 ks obálek do GB (3x L, 2x R) zn. 4x 894, 2x 904 a 906, 922 a 898 + 913 + 917 + 942 raz. Graz + Erstag - Kent

160,-

1473.


 

Obálka FDC 10S 926 (!) raz. Wien 13.3.50, nevypsané

550,-

1474.


 

Korutany 1950, série 952-4

952/4 **

400,-

1475.


 

Dtto série 952–4 raz.

952/4

280,-

1476. 

R FDC 952–4 raz. Klagenfurt 10.10.1950

300,-

1477. 

Povolání 1951, série 960–63 raz.

960/3

150,-

1478.


 

4x obálka FDC 960–3 raz. Graz 10.3.51, nevypsané

250,-

1479.


 

Den známky 1952, 1,50 + 35g č.972

972 **

100,-

1480.


 

Ptáci, 5S č.986 raz.

986

240,-

1481.


 

Evangelíci 1953, 2x R/Ex FDC 989–93 raz. Innsbruck 5.11.53 prošlé v místě

120,-

1482.


 

Nezávislost 1955, série 1012-16

1012/16 **

120,-

1483.


 

Celistvosti/Aerofilatelie 1950, speciální L obálka Kinderdorf do USA (!) celina 30+10gr + zn.897 + 899–900 FDC raz. Sanzburg judaica + 2x kašet spec.letu Wien 16.3.50 – Philadelphia 17.3., zajímavá kombinace

450,-

1484.


 

IFRABA 1953, příl. L obálka č.955 + Německo série 171–2 příl.raz. + kašet letu Wien 29.7.53 + cenzura + Frankfurt

220,-

1485.


 

Dtto, obdobná zásilka smíšená frankatura, všechny náležitosti

900,-

1486.


 

Balonová pošta/Dětský den 1956, celinová obálka + zn., raz. Blumau 16.11.57 – Tulln + kašet do ČSSR, dekorativní

320,-

1487.

Celiny/aerogramy, 4,20S raz. FIP – kongres Wien 1.6.65, odes. předseda FIP ing. Dvořáček

C

120,-


Německo
(číslování dle kat. Michel Deutschland)
 

1488.


 

Staroněmecké státy/Baden, výstřižek 9Kr č.4a červené číselné raz. 153. Zk.Seeger

4

360,-

1489.


 

Bayern celistvosti 1894–1920, sestava 3 ks/2x celá průvodka zn. 20 a 50Pf a 1M vydání 1911 a R obálka zn.č. 190

/

280,-

1490.


 

Bayern služební, soudní obálka s dobírkovou zn.5Pf raz. Ludwigsstadt 11.5.1892, dv v okrajích

120,-

1491.


 

Hamburg, 1S č.2 raz., signované

2

240,-

1492. 

Prusko 1851, ½ Sgr č.1, atest

1

110,-

1493. 

4x 2Sgr č.3 různá číselná raz. a barevné odstíny

3

100,-

1494.


 

2Kr č.23 raz., atest

23

160,-

1495.


 

Sasko, 10NGr č.13 číselné raz.106, signované

13

1.100,-

1496.


 

3x složený dopis vydání 1858 zn. 3, 10 a 11 číselná raz. 369/4 Eilenburg - Teplitz

990,-

1497. 

Thurn – Taxis, firemní celinová obálka 9Kr MiG 6AA číselné raz. + pú Darmstadt – Mainz, Wien

C

140,-

1498. 

Württemberg, sestava 10 zn. č. 30-33 raz., různá kvalita, Zk.Intenkauf (8)

30/3

220,-

1499. 

Služební 1875, lovecké 1883 – ozdobný tisk „Einladung zur Jagd“ 2páska 44 raz.1883 – Aalen, stopy použití

300,-

1500.


 

Německo/Číslice, 10Gr na výstřižku zn.č.12 ruční přepis München 8.3.1872

12

360,-

1501. 

Orlice malý štít, 2Kr č.15 raz. Offenbach, dvp

15

200,-

1502. 

3 ks 7Kr výstřižek č.10, 5Kr č.22 raz. a 3Kr č.25 **

**/

220,-

1503.


 

Výplatní 4blok 10Pf č.41

41 **

110,-

1504.


 

Germania, krajový 4blok 35Pf 103c. Zk.Infla-Berlin

103 **

600,-

1505.


 

75Pf „rosalila“ 197b raz. Zk.Infla-Berlin

197

380,-

1506.


 

Letecké 1912, příležitostný lístek zn. I + 85 raz. Flugpost Mainz 13.6.1912

900,-

1507. 

Celistvosti 1904-1919, 4 ks celistvostí (2x dofrankované celiny) různé pú, 3x stroj.raz. „vlajka“

160,-

1508. 

Letecké 1922, část dopisu série 210-18 raz. Berlin 30.9.22. Zk.Infla-Berlin. Jen zn.kat.140€

280,-

1509.


 

Inflace 1923, R obálka do ČSR, infla frankatura s 233-4 (!) raz. Bad Reichenhall 1923 + cenz.. Jen zn.kat.min.65€

190,-

1510. 

Přetisk 1923, R obálka do ČSR série přetisk 258-60 (!) + 233–4 raz. Bad Reichenhall 1923 + cenz.dtto. Jen zn.kat.min.210€

550,-

1511.


 

4x R/Ex obálka do ciziny, pestré infla a přetisk frankatury, 2x cenz., různé pú 1923, dekorativní. Jen zn.kat.min.130€

390,-

1512.


 

Nothilfe, 20Pf s kuponem W20II raz., v – spodní perforace kuponu zastřižená

400,-

1513.


 

Letecké 1926, 50Pf č.381

381 **

700,-

1514.


 

1M krajová 382

382 **

340,-

1515.


 

Letecké 1928 LZ 127, L pohled (restaurace Kunzendorf) do USA, zn.2RM č.423 raz.Friedrichshf.Lp 10.10.28+ kašet – N.York

1.000,-

1516.


 

Propag,lístek zn.2RM č.423 raz. Berlin 29.8.31 + 2x kašet LZ 1.S.Amerika – Cabo Verde 31.8.Kat.Sie 124Da, ojedinělá etapa

2.600,-

1517.


 

L pohled zn.1RM č.455 raz. Friedrichshf 18.7.33 + kašet LZ Schweizfahrt – Bern 18.7.

1.000,-

1518.


 

Hindenburg 1933, rohová 2páska 4Pf č.483 s deskovým číslem 16

483 **

100,-

1519.


 

Železniční 1935 25Pf č.582

582 **

110,-

1520.


 

Lodní pošta. L lístek do Rakouska zn.série 586 - 7 raz.D.Schiffpost/Bremen – Ostasien 23.12.35 - Wien

150,-

1521.


 

OH 1936, 5 ks celistvostí pestré frankatury s 600 – 2, 609 – 16, W109, 604/8 s příl.raz. Garmisch 6.2.36, Berlin OH vesnice (2 různé), výstava a stadion VI./VIII.1936, 2x R do Rakouska

450,-

1522.


 

2 ks R obálek do ČSR, frankatury s 614–5 a 616 raz. Döbeln a Berlin 1936

200,-

1523.


 

Obálka do ČSR smíšené Rakousko 5 + 2g + Německo série 660–1 neuznané (!) Salzburg 4.4.38 (FDC platnosti smíšených frankatur) + celní + T raz.- čs. doplatní 2Kč + 10h Praha 5.4.38, zajímavá kombinace

550,-

1524.


 

Hnědá stuha 1938, 42 + 108Pf č.671

671 **

420,-

1525.


 

AH 1938, 6 + 19Pf č.672

672 **

100,-

1526.


 

Divadlo 1938, série 673-4

673/4 **

100,-

1527.


 

WHW 1938, koncová 40 + 35Pf č.683

683 **

110,-

1528.


 

Sudety 1938, série 684–5

684/5 **

110,-

1529. 

Autosalon 1939, 12 + 8pf 687

687 **

100,-

1530. 

Nürnburgring 1939 přetisk, série 695–7. Kat.280€

695/7 *

550,-

1531.


 

Derby 1939/40, 2 ks obálek zn. 25Pf č.698 a 748 + příl.raz.akcí Hamburg

180,-

1532.


 

Hnědá stuha 1939, R příl.nálepka + zn. 699 raz. akce München 23.7.39 - Salzburg

120,-

1533.


 

AH 1939/42, 2 zn. č.701 a 813

**

100,-

1534.


 

Přetisk 1939 Danzig, série 716-29

716/29 **

700,-

1535.


 

Výstava 1940, 24 + 76Pf č.743

743 **

100,-

1536.


 

AH 1940, 2 zn. 12 + 38Pf 744 + dtto s počitadlem

744 **

100,-

1537.


 

Vydání 1940, Modrá stuha 25Pf č.746 a Helgoland 6 + 94Pf č.750

**

140,-

1538.


 

WHW 1940 stavby, série 751-59

751/9 **

100,-

1539.


 

Pošta 1941, série 773–78, část krajové

773/8 **

160,-

1540.


 

Modrá/hnědá stuha 1941, 2 zn. 779–80

779/80 **

110,-

1541.


 

Modrá stuha 1942, 2 ks č. 814 ** a na výstřižku s příl.raz.

814 **/

100,-

1542.


 

Vydání 1942–43, 2x série Kongres 820–2 vč. 820II ZP 23 „čárka 7“ (část nákladu) a 850–3 + 850I ZP 9 „světlý kšilt“

**

290,-

1543.


 

Výročí 1944, arch (50 zn.) 906 s DV I „poškozená 1“ ZP 49 (část nákladu). Kat.min.175€

906 **

275,-

1544.


 

Příležitostná razítka 1935-38, sestava 6 ks celistvostí různé zn. a příl.raz. např. film, 2x veslování, tábor HJ, festivaly, aj.

290,-

1545.


 

Autosalon 1937, R + L obálka do Rakouska, pestrá frankatura sérií příl.raz. Berlin/auto výstava 6.3.37 – Salzburg dekorativní

120,-

1546.


 

Příležitostná raz. 1937-39, sestava 5 ks L obálek do Rakouska, pěkné frankatury raz.např. Autosalon, Memel, Eger, Turn, aj.

250,-

1547.


 

Letecké poloúřední 1913, 2 ks známek 4a+b

*

700,-

1548.


 

Inflace provisoria, R obálka nálepky Gebühr bezahlt 2x 75000 a 30000M raz.+ R Halle 12.9.23 v místě

220,-

1549.


 

Perfiny 1922/23, sestava 42 různých zn. různé perfiny

500,-

1550.


 

Obdobná sestava jiné zn.i perfiny, část bloky celkem 26 zn.

190,-

1551. 

Služební nálepky 1870, malá obálka nálepka Mi 8/Fürst.Schaumburg – Lippe do Mnichova, raz.Bückeburg 15.3.1894

190,-

1552. 

Služební 1920/22, 2x 10Pf č. 24 a 65 (!) vždy * a raz. Oppeln 1920/22. Kat.min.600€

*/

590,-

1553.


 

Německá pošta v zahraničí Čína, 6blok (!) přetisk 6II raz.Shanghai DP 1901. Zk.Bothe

6

300,-

1554.


 

Přetisk 5M 27III. Zk.Jäschke

27 **

1.900,-

1555.


 

Kiantschou III 1898/1901 přetisk 3Pf č.VI raz.Tsingtau 21.3.1901

VI

200,-

1556.


 

Obálka a dopisnice, zn. 10c/25Pf DP Schanghai 11.5.14 a 5Pf Kiautschou raz. Tsingtau 20.12.1906

440,-

1557.


 

Německá pošta Maroko, přetisk 1P/80Pf č.29

29 **

180,-

1558.


 

3P 75Ct č.32B raz.

32

180,-

1559.


 

Německá pošta Levanta, přetisk 1 ¼P/25Pf č.9a. Zk. + atest Wiegand

9 *

3.500,-

1560.


 

Přetisk 15P/3M č.34. Zk.Werner, Bothe

34 **

650,-

1561.


 

25P/5M č.47, výrobní vynechávka lepu

47 **

400,-

1562.


 

Německé kolonie/D.N.Guinea, přetisk 50Pf č.6 raz., signované

6

180,-

1563.


 

Série „lodičky“ 1-5RM č.16 - 19

16/9 *

600,-

1564.


 

D.O.Afrika lodičky, 2 zn.č.28 sign. a 34 zk.Bothe, obě raz.

28/34

800,-

1565.


 

Dopisnice Německo přetisk 5 + 10Pesa raz. Dar–es–Salaam 14.12.1908 – Karlsbad, vybraná kvalita

C

550,-

1566.


 

S.W.Afrika, dopisnice dtto 5 + 5Pf raz. Windhoek 13.6.1899 – Karlsbad, dtto

C

550,-

1567. 

Pohled (čb. autentické foto Keetmanshoop – polní řeznictví) zn. 5Pf raz. Lüderitzduchit 4.8.1910

350,-

1568.


 

Kamerun, pohled (Bell) 3barevná frankatura lodičky 3 + 5 + 10Pf raz. Duala 2.11.1906

990,-

1569.


 

D.Ostafrika, firemní obálka a pohled, zn. 15 resp. 7 ½h raz. Tanga 1910 a 1914

440,-

1570. 

Danzig/Letecké 1922, R + L obálka do Lipska série 66–71 raz. Danzig Lp 19.5.22 – Berlin 21.5. a Leipzig 22.5.

1.000,-

1571. 

Krajová 2páska 100000 chybotisk 179FU bez přetisku

179 **

500,-

1572.


 

Výstava 1929, výstřižek koncová hodnota č. 219 příl.raz.akce

220,-

1573.


 

Schopenhauer 1938, R obálka série 281–3 příl.raz.akce Danzig 23.2.38 - Bielsko

200,-

1574.


 

Sársko, výstřižek koncová hodnota 25M č. 69 raz. Sulzbach 28.9.

220,-

1575. 

LZ 1930, předtisk lístek LZ zn. 110+114+103(!) + % 102 + 111-13 raz. Saarbrücken 15.5.30 + kašet LZ – Pernambuco (2)

550,-

1576.


 

R obálka do ČSR, pestrá frankatura 10c–1Fr + přetisk 90c raz. Saarbrücken 22.2.35

270,-

1577. 

Přetisk 50Fr/1S, 1.vydání 238I (Urdruck), sign.

238 **

180,-

1578. 

Obrazy 1951, série 309–13 raz./č. 310 výstřižek

309/13

500,-

1579. 

R obálka do ČSR série 314–5 + 338-40 raz. Wadgassen 19.3.53. Kat.min.130€

260,-

1580. 

Obrazy 1952, 500Fr č.337 a série 338-40

337/40 **

110,-

1581. 

Heuss 1957, série 380–99 raz.

380/99

160,-

1582. 

Obsazená území Rumunsko 1917, přetisk MViR č.1-3

1/3 *

140,-

1583.


 

Obsazená území II/Generalgouvernement přetisk 1940 vlp,obálka do Č+M zn.17-18+20-21 atyp.raz.Posen–Lodsch/Zug 21.4.1940,pěkná kvalita

330,-

1584.


 

2 ks R obálek do pracovního tábora, různé zn.AH raz. + R Przemysl/Krakau 7.-10.4.43 + poštovna Olszany adres.Berlin RPD

300,-

1585.


 

Soukromá dopisnice AH 6Pf Litzmannstadt Postwertzeichenschau 1942/general Litzmann, neprošlé

C **

300,-

1586.


 

Pohled „Tag NSDAP“ vojáci + zn.příl.raz.akce Krakau 13.8.43, neprošlé

200,-

1587.


 

Dopisnice 12Pf do Brna, raz. Lublin 15.8.42

C

150,-

1588.


 

Německá okupace Srbska 1943, 2 aršíky Bl 3 a 4

Bl3/4 **

1.100,-

1589.


 

Dopisnice 1,5D raz.Vršac 17.11.43 + cenzura, zachovalé

C

200,-

1590. 

Německá okupace Ukrajiny 1942, 2x R obálka do Č+M, pestré přetiskové frankatury raz. Luzk/DD Ukraine 28.10.42 - Dasice

280,-

1591.


 

Sestava – L obálka DD Ukraine + Alexandrowka 12.7.42, dopisnice 10kop pečetní raz. a podací lístek Pskov 7.3.42

300,-

1592.


 

Německá služební pošta/Adria 1943, malá L obálka do Berlina, zn. 17 + 1Pf raz. DD Adria/Triest 15.11.43

190,-

1593.


 

Německá služební pošta Nizozemí 1943, úřed. obálka (předtisk říšského komisaře obsazeného území/Haag !) a malá obálka 12Pf němé raz.(2) resp. Den Haag DD Niederlande + kašety Lf Amsterdam a útvar.raz.do Německa

320,-

1594.


 

Celiny letecké, dopisnice 20 + 25M „Flg. München – Nürnberg“ 30.6.23 raz. + kašet Lp

C

240,-

1595.


 

Městská pošta/Dresden 1893, ozdobná dopisnice Hansa Dresden 3Pf

C **

200,-

1596.


 

Místní vydání/Mindelheim 1946, výstřižek neúřední č.2CX, signované

240,-

1597.


 

Společné vydání (Kontrolrat), výplatní 911–37 raz., zn. 42Pf. Zk.Schlegel

911/37

140,-

1598.


 

Spojka 12 + 16Pf W158 raz.

140,-

1599.


 

24Pf 951d hledaný odstín, 2x atest

951 **

600,-

1600.


 

5M 962a raz. Zk.Schlegel

962

200,-

1601.


 

Výstřižek 962a. Zk.Schlegel

220,-

1602.


 

Výstřižek 962a příl.raz. Hamburg 19.5.48. Zk.Hohmann

160,-

1603.


 

Společná zóna/SSSR Loschwitz, 8Pf 44bG. Zk.Ströh

44 **

440,-

1604. 

Krajová 15Pf 47bG. Zk.Ströh

47 **

1.600,-

1605. 

W.Sachsen, série 116BX – 119BX. Zk.dr.Jasch

116/9 **

320,-

1606.


 

40Pf 136Xwc. Atest Ströh

136 **

750,-

1607. 

60Pf 137Ywb. Atest Ströh

137 **

1.400,-

1608. 

Série 150 – 55X průsvitka X

150/5 **

900,-

1609.


 

Lipský veletrh 1946, speciální aršík (A Grossblock) 5SX raz. Leipzig veletrh 8.5.46 mimo zn., pamětní desky

5

1.000,-

1610.


 

Provinz Sachsen/Dessau 1946, 2x pamětní tisky série normální a převrácený (!) přetisk č. I – IIAk - IIIAk

300,-

1611.


 

Přetisk sovět.zóna, 5Pf krajová 207b. Zk.Paul

207 **

140,-

1612.


 

Kongres 1949, R obálka do ČSR, zn. 227+212+krajová 232bUo vynechaná horní vodorovná perforace (!) raz. Bischofswerda 30.5.49. Kat. Michel neuvádí cenu – velmi malý výskyt

2.000,-

1613.


 

DDR UPU + 1.máj, 2 zn. č.242 a 250 raz.

100,-

1614. 

Pieck, série 251-55

251/5 **

260,-

1615. 

Bach, série 256–59

256/9 **

110,-

1616. 

Akademie, série 261–70

261/70 **

320,-

1617.


 

R obálka do ČSR zn. smíšené se zónou, vč. 273c sv. modrá (!) + 274-5 + 263 raz. Bischofswerda 10.11.50. Kat.min.180€

280,-

1618.


 

DEBRIA 1950, lístek s aršíkem Bl 7 a příl.raz.akce (2) + kašet z ochoty

280,-

1619. 

Lipský veletrh 1951, 2x série 282-3 ** a raz.

 **/

200,-

1620. 

Polská družba 1951, série 284-5

284/5 **

100,-

1621.


 

Čínské přátelství, výstřižek dopisu 2páska 12Pf č.286 příl.raz.1951

120,-

1622.


 

Mládež 1951, pamětní tisk se sérií 289–92 příl.raz.akce Berlin 3.8.51

100,-

1623.


 

Marx 1953 ministerské tisky,  „červená knížka Karl-Marx-Jahr 1953“ S 344–53 s otisky zn. 6-84Pf s texty

ZT

550,-

1624.


 

Pamětní tisk dtto kat. S 344 – 53

ZT

200,-

1625.


 

Pětiletka 1953, 4 ks FDC se zn. 362 až 379

340,-

1626.


 

Engels 1955, aršík Bl 13 raz. Plauen 10.3.56

Bl13

240,-

1627.


 

Kroje 1964, krajová spojka 5 + 5Pf W Zd 145

**

100,-

1628.


 

DDR služební, 20Pf 22xIXII. Atest Schönherr

D22 **

900,-

1629.


 

30Pf 38A raz. Zk.Weigel

D38

160,-

1630.


 

DDR kurýrní služba 1959, obálka 2páska zn. ZKD/DDR 24L raz. Berlin 12.5.59 – Buedlinburg 13.5.

150,-

1631.


 

Západní Berlín přetisk, černý přetisk série 1-20. Zk.Schlegel

1/20 **

1.400,-

1632.


 

Červený přetisk série 21–34 raz.

21/34

2.200,-

1633.


 

Goethe 1949, 10Pf č.61 celé raz.

61

180,-

1634. 

Stavby, výstřižek soutisk 10 + 20Pf s reklamními kupony a spojka archů (kat. neuvádí !) příl.raz. Berlin 1.11.49

200,-

1635. 

Vydání 1951, ERP č.71 a série Den známky 80–81 raz.

260,-

1636. 

ERP zkusmý tisk, 20Pf hnědá 71P. Zk.Schlegel. Kat.1000€

71 **

3.000,-

1637. 

Zvony míru – srdce vpravo, série 82–6 raz. Kat.90€

82/6

210,-

1638.


 

Osobnosti 1952, série 91–100 raz. Kat.50€

91/100

110,-

1639.


 

25Pf č.98

98 **

140,-

1640.


 

Povstání 1953, série 110–11 raz. Kat.40€

110/1

100,-

1641. 

Krajová 20 + 10 výstava č.120 a Strauss 40Pf č.124

120/4 **

100,-

1642. 

Stavby 1954, série 121-23

121/3 **

320,-

1643.


 

Mládež 1970, série archy (á 50 zn.) 354–7 příl.raz., část zn. oddělené v perforaci (50Pf). Kat.250€

354/7

200,-

1644. 

DDR + BRD, pamětní tisk „Konference zahraničních ministrů“ se zn.FDC 116 Záp.Berlín + DDR 424 raz. Berlin 25.1.54

190,-

1645. 

Francouzská zóna/Baden 1948, série 28–37, zn. 31, 35 a 37 Zk.Schlegel

28/37 **

500,-

1646.


 

Baden 1949, oba aršíky Bl 1A + 1B raz. Freiburg 24.3.49. Atest Schlegel

Bl1

2.000,-

1647.


 

Kongres 1949, výstřižek 30Pf č.46I příl.raz.akce. Zk.Schlegel

220,-

1648. 

Revoluce 1949, výstřižek série 50–2 raz. Bonn 31.3.50

240,-

1649. 

Francouzská zóna/Rheiland-Pfalz 1948, série 31–41, zn. 35–36. Zk.Schlegel

31/41 **

400,-

1650.


 

Zóna USA + GB  (Bizone), 6Pf č.13Gy raz. Zk.Hettler

13

360,-

1651.


 

12Pf chybotisk 23XX raz. „kratší T“

23

280,-

1652.


 

Rohový 4blok 12Pf převrácený přetisk 39IIK desková značka DZ 8. Tatest Schlegel

39 **

140,-

1653.


 

Rohový 4blok 24Pf 44I desková značka DZ 1 a úplný obtisk přetisku. Atest Schlegel

44 **

120,-

1654.


 

Krajová 60Pf 49Ia výrazný odstín. Zk.Schlegel

49 **

300,-

1655.


 

Krajová 30Pf 63IIP OR ndgz (Plattendruckú. Atest Schlegel

63 **

360,-

1656. 

Výplatní, rohová 80Pf č.94eg

94 **

240,-

1657. 

Pomoc Berlínu, 2x série krajové 101-2 ** a raz.

 **/

100,-

1658. 

Veletrh 1949, R + L obálka do Švýcarska, zn.s aršíkem Bl 1, R provis. + příl.raz. Hannover Exportmesse 24.4.49 + kašet

1.000,-

1659. 

Goethe 1949, série č.108-10 raz.

108/10

100,-

1660.


 

BRD Stephan, 30Pf č.116 raz.

116

100,-

1661.


 

Bach 1950, série 121-2 raz.

121/2

230,-

1662.


 

Trubky, 5Pf 125III raz. s DV „šikmé šrafy“. Zk.Schlegel

125

360,-

1663.


 

30Pf č.132

132 **

180,-

1664.


 

50Pf č.134

134 **

550,-

1665.


 

70Pf č.136. Kat.500€

136 **

1.300,-

1666.


 

Okna 1951, série 139-40 raz.

139/40

400,-

1667. 

Výstava 1951, 10 + 2Pf č.141

141 **

110,-

1668. 

Osobnosti 1951, série 143-6 raz.

143/6

300,-

1669. 

Dtto 143-6 raz.

143/6

320,-

1670.


 

2páska 30 + 10Pf č.146 raz. Zk.Schlegel

146

550,-

1671.


 

2 zn. Madona č.151 a Schurz č.155

151/5 **

100,-

1672.


 

Mládež 1952, série 153-4

153/4 **

110,-

1673. 

Reis, 30Pf č.161

161 **

140,-

1674. 

Sestava zn. 162-3 **, 163 raz. a 166 **

**/

330,-

1675. 

Doprava 1953, série 167-70

167/70 **

220,-

1676. 

Sestava zn. č.166, výstřižek 170 a série 171-2 vše raz.

210,-

1677.


 

IFRABA 1953, série 171-2

171/2 **

140,-

1678. 

Výstřižek zn. 30 + 10Pf č.176

160,-

1679. 

Heuss, série fl.papír 179y – 86y, 259y – 60y, 8 zn.

**

190,-

1680. 

2 zn. 50 a 60Pf č.189x a 190x. Zk.Schlegel

189/90 **

600,-

1681. 

5páska soutisk č.179/286Y průsvitka Y raz. Hamburg. Zk.Schlegel. Kat.120€

340,-

1682. 

Vydání 1955, sestava zn. č.203, letecké série 205-8, osobnosti série 222-5 vše ** a 225 raz.

**/

400,-

1683. 

Dětská péče 1956, 2x série č.243-6 ** a raz.

 **/

100,-

1684.


 

OH 1972, tikový list pro sešitky MHB 17, přeloženo v perforaci

**

160,-

1685.


 

Sestava známek (přetisky sovět.zóna ve výběrovém sešitku) a celistvosti z období Německo - BRD

*//

290,-


Evropa západ – ostatní
(číslování dle katalogu Michel West)
 

1686. 

Belgie 1856, malá složená obálka 2páska 10c č.3 nerovnoměrný střih, číselné raz.+ červené Gand 28.7.1856 - Bruges

1.000,-

1687. 

Výstřižek 5páska 1c raz.10B

400,-

1688. 

Výstřižek 20c č.2a číselné raz. 24

140,-

1689. 

Albert I, série 181-4

181/4 **

180,-

1690.


 

Antverpy 1930, zn.s částí aršíku (dv) a raz.na okraji

**

300,-

1691.


 

3 ks R/L (2) obálek do ČSR, pestré frankatury letecké a série přetisk, raz.1935-43 + cenz.(1) – příchozí raz.

280,-

1692.


 

TBC 1955, série č.1028-34

1028/34 **

180,-

1693.


 

Dánsko 1864, složený dopis 2páska 3Sk č.12A číselné raz. 181 + pú (dat. Kodaň 1868) – Flensburg, dv zn.(1)

550,-

1694.


 

Hanssen fond 1937, celý sešitek MH 22

**

800,-

1695.


 

Epirus/Chimarra 1914 přetisk, obálka v místě série č.1-4 přetisk Spiro Spiromilios, raz. Chimarra 15.2.1914

990,-

1696. 

Finsko, 8P č.6Cx. Zk.+ atest Schwenson, zachovalá perforace. Kat.250€

6

550,-

1697. 

Auto – balík 1952, série č. 6-9

6/9 **

180,-

1698.


 

Fiume 1921/23, 2x pohled (Fiume) zn.přetisk 2x 20c (v) resp. definitivní 20+25c raz. Fiume 17.5.21 a 6.10.23

440,-

1699.


 

Francie PD, složený dopis do Peru (!) raz. Pauillac 1849 + PP + Paid CC, lodní poštou „Per Panama“ do Limy přes GB

180,-

1700.


 

Složený dopis do Itálie, raz. Paris 1849 + přídavná raz. – Livorno 26.3.1849

180,-

1701. 

Ceres, 30c č.42a číselné raz. 532, pěkný střih

42

300,-

1702. 

4páska 60c č.55 raz.

55

100,-

1703.


 

Rozsévačka, 10c krajová 141IA s reklamou Mineraline

141 *

550,-

1704. 

Kongres 1923, přetisk Bordeaux č.152, výrobní dvl

152 **

1.800,-

1705. 

OH 1924, série 169-72

169/72 **

190,-

1706. 

Dtto 169-72

169/72 **

220,-

1707.


 

Příplatkové 1928, pohled do ČSR přetisk č.233 + 216 raz. Tours 1928

150,-

1708.


 

Stavby 1929, série 240b – 241I – 242C krajová, zachovalé

240/2 **

1.900,-

1709. 

Okružní let 1937, 5dílná obálka se zn. a raz. Francie 344 + 242(!) – Brasil, USA, Hong Kong + zn. a raz.X./XI.1937, dekorativ

1.200,-

1710.


 

Letecké 1930, 1,50Fr č. 251

251 **

190,-

1711.


 

Výplatní 1930, 3Fr č. 256, dvl, typ neurčen, vč.kuponu (!)

256 **

550,-

1712.


 

Výstava 1930/31, 1,50Fr č.262 a série 257-60

**

450,-

1713.


 

R obálka do ČSR, pestrá frankatura 3x303 + 304 + 312 + 3x317 raz. Antony 1936 + 6x zálepka. Jen zn.kat.80€

160,-

1714.


 

L obálka 2x 65c raz. Bron 18.2.38 + kašet 1.let Paris – Nice do Lyonu

500,-

1715.


 

2 ks R/L + Ex obálek do ČSR, pestré frankatury, pú 1941/45 + různé cenzury, 1x do soudní věznice

200,-

1716.


 

20Fr č. 415

415 **

240,-

1717.


 

Pétain 1941, carte maximum série 502-5 raz. pú 25.1.41, signované, neprošlé, dekorativní

P

220,-

1718. 

Letecké, 1000Fr č.1177

1177 **

110,-

1719. 

Hudební nástroje/předem znehodnocené, série 2871-81

2871/81 **

160,-

1720.


 

Sestava 50 ks různé novější raz.známky, část série

200,-

1721.


 

Francie celiny, 4 ks zálepky (2), obálka a lístek (Champion) různá vydání a pú 1890-1922

C

190,-

1722.


 

Francouzská pošta Levanta 1922/23, rozložená bankovní obálka do USA 2x 25c přetisk 3P30p resp. pohled 30c 4P20p raz. FP Constantinople/Galata 10.2.22 resp. 6.3.23 - Studnice

360,-

1723.


 

Senegal Fr.1938, obálka do ČSR, výstavní zn. 50c + přetisk 1,25/1Fr raz. Dakar 21.1.38

180,-

1724.


 

Velká Británie/Victoria 1840, pamětní tisk fy.Borek se zn.1p černá č.1 červené raz.kříž (v - střih rohu, skvrna)

1

450,-

1725.


 

Victoria 1858, 10x 2p č.17 raz. deska 15úrůzná písmena

17

250,-

1726.


 

6 a 5p č.30 a 62 raz.

220,-

1727.


 

Eduard VII 1902, 10Sch č. 117A raz.

117

2.000,-

1728.


 

GB úřední, celinová obálka z parlamentu veliteli letky RAF, raz. House of Commons 24.5.1974

150,-

1729.


 

GB pošta Levanta 1905/12, dopisnice 1p přetisk a firemní R obálka přetisky raz. + R GPO Constantinople 1905/1912 do RU

550,-

1730.


 

GB kolonie/Sierra Leone kolky, 4x 2páska 1p – 1Sch přetisky „Revenue“, dekorativní

**

400,-

1731.


 

Pitcairn Islands/UPU 1949, série 15-18

15/8 **

400,-

1732.


 

Maroko 1935, firemní obálka do ČSR, série Jubilejní přetisk Ag.Morocco + ½p + 90c/9c raz. Casabanca 1935

350,-

1733.


 

St.Lucia R malá obálka série Jubilejní 1935 ½d – 1Sch raz. Castries 30.5.35 + R – R B.Guiana (Baťa)

170,-

1734.